کد خبر: 718516 A

در جلسه شورای رشت مطرح شد؛

در هفتاد و سومین جلسه شورای شهر رشت، رئیس کمیسیون عمران شورا خواستار نامگذاری بلوار منتهی به پیرسرا به نام بلوار پهلوان شد.

به گزارش ایلنا از رشت، رضا رسولی بیان داشت: امروز ۳ طرح از خروجی کارگروه مشورتی کمیسیون عمران تقدیم شورا می‌شود.

وی افزود: ساختار مالی و حسابداری شهرداری و سیستم مشخص برای محاسبه مطالبات و پیگیری منابع درآمدی در شهرداری مشخص نیست و آسیب‌های جدی از این زمینه وارد شهرداری شده است. امروز میزان بدهی شهرداری مشخص نیست و در سال بعد که فشارهای اقتصادی افزایش می یابد، وضعیت بدتر می شود.
 
عضو شورای شهر رشت تصریح کرد: کارگروهی در همین زمینه با حضور مدیر اقتصادی رشت، ذی حساب استانداری، خانم تجددی از کارشناسان شهرداری تشکیل شده است.
 
رئیس کمیسیون عمران شورای رشت ابراز کرد: طرحی در ۳ ماده اصلاح نظام حسابداری و تامین منابع مالی شهرداری رشت آماده شده و تقدیم شورا می شود.
 
رسولی افزود: تنها شهری که ساختار حسابداری تعهدی را اجرا کرده، شهر تهران است. این شیوه کمک می کند، میزان بدهی و منابع درآمدی و مطالبات مالی شهرداری را به صورت واقعی گزارش دهیم.
 
عضو شورا ابراز کرد: کارگروه راهبری منابع شهر رشت نیز تشکیل شده است.
 
رسولی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شهر رشت ستارگان بیشماری دارد که تاکنون نتوانستیم بخوبی ایشان را معرفی نماییم.
 
امیدواریم برای استادی نظیر ابتهاج کار ارزشمندی نمایبم و بتوانیم بیشتر به معرفی این مفاخر بپردازیم.
 
رسولی با تاکید بر معرفی چهره های ورزشی افزود: برای شناساندن مفاخر ورزشی هم باید بتوانیم کاری انجام دهیم و فرهنگ جوانمردی را گسترش دهیم.
 
وی با اشاره به فوت سید مصطفی رضازاده، یکی از قهرمانان ورزشی که قصد کمک به یک حادثه دیده را داشت، ابراز کرد: جان باختن وی در حین کمک به یک همنوع، درس پهلوانی و جوانمردی دارد.
 
رسولی پیشنهاد داد، میدان ورودی از جاده پیربازار به نام پهلوان نامگذاری شده و ساخت تندیسی برای رضازاده در دستورکار قرار گیرد.
 
رسولی با بیان اینکه رشت ترکیبی از خرده فرهن گها و قومیت های مختلف است، ابراز کرد: به دلیل اینکه نتوانستیم خدمات مطلوب و یکسانی در همه مناطق دهیم، دچار یک گسست فرهنگی شده ایم.
 
وی ضمن نمایش تابلوی اصنافی که نام های غیر فارسی و گیلکی دارند، با اشاره به قانون ممنوعیت به کارگیری از اسامی بیگانه در نامگذاری موسسات و اماکن و... خواستار الزام اجرایی شدن این قانون، در نامگذاری مراکز و تابلوی اصناف شد و تصریح کرد: الزام شهرداری رشت برای جمع آوری تابلوهای اصناف و مراکزی که با اسامی بیگانه نامگذاری شده است، باید اجرایی شود.
جاده شورای شهر شهر تهران فوت شهرداری رشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر