کد خبر: 708756 A

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان گفت: محله بندی به عنوان پایه‌ای در برنامه‌ریزی کاربری زمین شهری برای توزیع و تخصیص مناسب کاربری‌ها، تعیین استانداردها و سرانه های شهری مورد استفاده قرار می گیرد.

به گزارش ایلنا از رشت، با هدف تهیه برنامه محله بندی و تدوین سند عملیاتی راهبردی شهرداری های سراسر استان نشستی به ریاست هوشنگ عباسقلی زاده مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان و با حضور مدیر معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان و رئیس جهاد دانشگاهی گیلان برگزار شد.

در این نشست راهکارهای لازم در جهت تهیه برنامه های عملیاتی و محله بندی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

عباسقلی زاده در این نشست اظهار داشت: محله به عنوان یک واحد اجتماعی – کالبدی از جمله عناصر تشکیل دهنده فضای شهر است که بنا به همگونی درونی نسبی، محدوده آن قابل تعریف بوده و شناخت محدوده واقعی محلات و سایر واحدهای فضایی شهر را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه نتیجه بررسی های موقعیت شناختی در این محوطه موجب ترسیم مرزها می شود،خاطرنشان کرد: محله بندی به عنوان امری پایه ای در برنامه ریزی کاربری زمین شهری برای توزیع و تخصیص مناسب کاربری ها، تعیین استانداردها و سرانه های شهری مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان بر ضرورت همکاری شهرداران در تهیه برنامه محله بندی و برنامه عملیاتی راهبردی شهرداری های سراسر استان تاکید کرد و اجرای صحیح این طرح را گامی در مسیر توسعه کشور خواند.

 

راه و شهرسازی استان زمین شهرداری معماری برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر