کد خبر: 705914 A

مجری طرح خطوط معاونت طرح وتوسعه شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان گفت: در راستای ایجاد سیستم های حفاظتی و رویت پذیری و تبادل بهتر اطلاعات، پروژه نصب فیبرنوری بر روی 6 خط انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای گیلان به طول 47 کیلومتر اجرا می شود.

به گزارش ایلنا از رشت،  مجری طرح خطوط معاونت طرح و توسعه شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان در خصوص پروژه نصب فیبرنوری گفت: پروژه نصب فیبرنوری با استفاده  از نظرات و کارشناسی های انجام شده در معاونت های بهره برداری و طرح و توسعه بر روی خطوط اولویت‌بندی شده طرح جامع مخابراتی اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه عملیات احداث خطوط فیبر نوری شامل تامین تجهیزات، نصب و سیم کشی می باشد، افزود: تامین تجهیزات و انتخاب پیمانکار اجرایی پروژه انجام شده و عملیات اجرایی نصب سیم محافظ OPGW  بر روی برخی از خطوط انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای گیلان به طول تقریبی 47 کیلومتر طی روزهای آتی انجام خواهد شد.

مجری طرح خطوط با بیان اینکه فیبر نوری بستر لازم برای تبادل سریع و باکیفیت اطلاعات را مهیا می کند، گفت: پروژه نصب فیبرنوری بر روی خط 63کیلوولت نفوت-صومعه سرا به طول 7 کیلومتر، خط 63 کیلوولت  رشت شمالی-مقدم به طول 11 کیلومتر، خط 63 کیلوولت بی بی حوریه-کاویان به طول 10 کیلومتر، خط 230 کیلوولت رشت شمالی-نیروگاه گیلان به طول 11 کیلومتر، خط 63 کیلوولت سیادتی-نفوت به طول 7 کیلومتر و خط 63 کیلوولت تغذیه کننده پست فشتال سیاهکل به طول 1 کیلومتر اجرا خواهد شد.


 
 

 

برق پوشش تغذیه فیبر نوری منطقه ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر