کد خبر: 572547 A

به عنوان دومین مرکز توسعه تحقیقات در گیلان:

مرکز توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان رازی رشت به‌عنوان دومین مرکز توسعه تحقیقات در گیلان افتتاح شد.

به گزارش‌ایلنا از رشت، مرکز توسعه تحقیقات بالینی رازی رشت، به عنوان دومین مرکز توسعه تحقیقات در گیلان با هدف بسترسازی و حمایت کمی و کیفی از توسعه تحقیقات بالینی در سال 1394 مجوز موافقت اصولی را از وزارت بهداشت و درمان جهت راه اندازی دریافت کرد.

در این راستا برای ساخت و راه‌اندازی مرکز توسعه و تحقیقات بالینی رازی تاکنون بالغ برصدمیلیون تومان از‌ سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان هزینه شده است .

اولین مرکز توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1382 در بیمارستان پورسینا رشت راه‌اندازی شد.

 

بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی وزارت بهداشت و درمان توسعه تحقیقات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر