کد خبر: 528898 A

همزمان با هفته دولت و با حضور فرماندار شفت 14 پروژه برق رسانی با هدف تأمین برق مطمئن و افزایش ضریب اطمینان شبکه به صورت همزمان با اعتباری بالغ بر 6070میلیون ریال در بخش احمدسرگوراب این شهرستان به بهره برداری رسید.

به گزارش ایلنا از شفت، همزمان با هفته دولت با حضور محمدرضا محسنی فرماندار شفت 14 پروژه برق رسانی با هدف تأمین برق مطمئن و افزایش ضریب اطمینان شبکه به صورت همزمان با اعتباری بالغ بر 6070میلیون ریال در بخش احمدسرگوراب این شهرستان به بهره‌برداری رسید .

در ادامه برنامه‌های امروز یک رشته آسفالت راه روستایی در دوبخش با اعتباری بالغ بر 2970میلیون ریال به بهره‌برداری رسید و یک دهنه پل نیز در شهر احمدسرگوراب با اعتبار تخصیص یافته 630 میلیون ریال افتتاح شد.

در پایان نیز5واحد خانه مسافر در روستای گردشگری خرمکش با اعتباری افزونبر 4 میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید و یک باب خانه علم نیز در روستای لپوندان با اعتباری افزون بر 950 میلیون ریال افتتاح شد .

در هفته دولت امسال  78 پروژه عمرانی و خدماتی با اعتباری افزون بر 16 میلیارد و 800 میلیون تومان در شهرستان شفت به بهره برداری خواهد رسید.

1

برق دولت فرماندار برق رسانی شهرستان شفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر