کد خبر: 248230 A

با اعتبار ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریالی:

کارخانه تولید درب و پنجره هنربنا ساز UPVC با اعتبار یک میلیارد و پانصد میلیون تومان و پروژه نصب و راه اندازی سیستم بیسیم روستای سوخته کوه با اعتبار ۳۰۰میلیون تومان به بهره برداری رسید.

پروژه گازرسانی به روستای لبشکاء با اعتبار ۱ میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان با حضور معاون فرمندار آستانه اشرفیه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از آستانه اشرفیه، صبح امروز رضا کحالی به همراه مدیران شهرستانی، مجموع پروژه های توزیع برق آستانه اشرفیه(احداثخطوط هوایی در کماچال بالا واستخربیجار) با اعتبار یک میلیارد و هفتصد و هفتاد و چهار میلیون تومان را نیز افتتاح کرد.

در ادامه کارخانه تولید درب و پنجره هنربنا ساز UPVCبا اعتبار یک میلیارد و پانصد میلیون تومان و پروژه نصب و راه اندازی سیستم بیسیم روستای سوخته کوه با اعتبار ۳۰۰میلیون تومان به بهره برداری رسید.

همچنین مجموعه پروژه های آب شهری آستانه اشرفیه نیز با اعتبار ۴۲۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

برق معاون شهر میلیارد میلیون تومان بهره پروژه اعتبار آستانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر