کد خبر: 196617 A

با حضور نماینده یونسکو در ایران؛

گردشگری خلّاق پدیده‌ای نوظهور در عرصه گردشگری فرهنگی است که می‌تواند تأثیرات مطلوبی در افزایش درآمد و توسعه پایدار در میهن عزیزمان ایجاد کند.

کتاب گردشگری خلاق توسط دکتر روشن بابائی همتی عضو هیئت علمی پژوهشکده گیلان‌شناسی دانشگاه گیلان با همکاری نرجس موسوی توسط انتشارت جوانان موفق با تیراژ۲۰۰۰ نسخه به چاپ رسید.

به گزارش ایلنا از رشت، کتاب حاضر با رویکرد نگاه به نسل سوم گردشگری از دیدگاه یونسکو؛ یعنی گردشگری خلّاق سعی دارد به صورت هدفمند و با ارائه مصادیق مختلف در سطح دنیا ابتدا مفاهیم کلیدی و سپس کاربرد این مفاهیم را در عرصه علمی بازگو کند.

در این مجموعه تلاش شده است تا آنچه که در مورد گردشگری خلّاق وجود دارد بصورت موجز‌تر بیان شود تا عرصه فعّالیت برای ادامه کار در این مبحثبه یاری اساتید، دانشجویان و علاقمندان به این گونهٔ جذّاب گردشگری فراهم آید.

گردشگری خلّاق پدیده‌ای نوظهور در عرصه گردشگری فرهنگی است که می‌تواند تأثیرات مطلوبی در افزایش درآمد و توسعه پایدار در میهن عزیزمان ایجاد کند.

درفصل اول این کتاب مفاهیم کلیدی گردشگری خلاق شامل: شهرهای گردشگری خلاق جهان و انواع گردشگری خلاق(سینما، موسیقی، طراحی، هنرهای سنتی، خوراک، ادبیات و هنرهای رسانه‌ای) مورد بحثقرارگرفته است و درفصل دوم به خلّاقیّت و گردشگری در محیط‌های روستایی، در فصل سوم به شهر خلّاق در فصل چهارم: گردشگران، طبقه خلّاق و مناطق متمایز در شهرهای بزرگ و در فصل پنجم صنایع خلّاق و گردشگری اشاره شده است.

این کتاب با حضور مدیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران رونمایی شد.

ادبیات ایران توسعه پایدار جهان خوراک درآمد رسانه عضو هیئت علمی گردشگری یونسکو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر