کد خبر: 182227 A

فرماندار رودبار خبر داد؛

مدیران بایدتلاش کنند با تعامل مناسب و بدور از تقابل، ادبیات حرفه ای و فنی باجذب اعتبارات بیشتر این نقیصه را جبران نمایند.

فرماندار رودبار از اختصاص شصت میلیارد و هفتصد و سی و نه میلیون ریال اعتبار عمرانی به این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، فرماندار رودبار در نشست کمیته برنامه ریزی این شهرستان با اعلام این خبرگفت: اگرچه اعتبارات عمرانی امسال نسبت به سال گذشته کاهش دارد، امادولت سعی کرده است با واقع بینانه کردن بودجه، فاصله زیاداعتبارات مصوب و تخصیصی سنوات گذشته که برنامه ریزی و اجرای پروژه های عمرانی را بامشکل مواجه می کرد، کاهش دهد تاپروژه هابا اعتبارات مناسب و واقعی اجراگردد.

محمداحمدی افزود: درکناراین اعتبارات تلاش می کنیم تا باکمک بخش خصوصی و ظرفیت ملی نماینده شهرستان، اعتبارات بیشتری رابرای انجام پروژه های عمرانی شهرستان که بصورت منطقی، فنی ودسته بندی شده مطالبه شده، برای توسه بیشتر جذب کنیم.

وی با یادآوری حادثه دلخراش زلزله سال ۶۹ رودبار و ارائه خدمات اضطراری بعضاً غیرکارشناسی که نیازسریع السیرآن زمان بودو شاخصهای شهرستان درپی آن برخورداراعلام گردیده است، تاکیدکرد: مدیران بایدتلاش کنند با تعامل مناسب و بدور از تقابل، ادبیات حرفه ای و فنی باجذب اعتبارات بیشتر این نقیصه را جبران نمایند.

فرمانداردر این نشست همچنین با قدردانی از زحمات خبرنگاران شهرستان، تعامل مناسب ادارات و نهادها بویژه درمقوله ارائه گزارش کمی و کیفی به آنان خواستارشد.

عطاءاله حکیمی نماینده شهرستان رودبار نیز درسخنانی با اشاره به برخورداری پایین تراز میانگین استانی رودبار، ازروسای ادارات ونهادها خواست باتدوین گزارشات مستند برای تغییر شاخصهای برخورداری گام بردارند.

حجت الاسلام والمسلمین حسین مالکی امام جمعه رستم آبادنیز بامهم برشمردن مسائل فرهنگی هزینه کردبودجه های فرهنگی رادرمحل خودخواستارشد.

ادبیات امام جمعه بخش خصوصی بودجه زلزله فرماندار شهرستان عمرانی اعتبارات رودبار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر