کد خبر: 181192 A

معاون پیشگیری دادسرای انقلاب گیلان؛

باید شرایطی تدبیر گردد تا با ایجاد بازارچه های مناسب از طریق شهرداری فضای مطلوب برای آن دسته از افراد که ارتزاق زندگی آنها از این طریق است فراهم شود.

اسرافیل ملکی معاونت پیش گیری از وقوع جرم دادسرای عمومی انقلاب مرکز استان با اشاره به شرح وظایف موجود در خصوص ساماندهی دست فروشان ابراز کرد: برای این پدیده فراگیر باید مکانی مشخص شود تا افرادی که از این راه امرار معاش می کنند مخل آسایش شهروندان نگردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از رشت، وی گفت: حمایت و پشتبانی دستگاه قضایی باید در چارچوپ قانون و برخورد مناسب با این قشر جامعه باشد.

معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای انقلاب مرکز استان خواستار الویت بندی معضلات شهری شد و گفت: باید براساس این الویت بندی ها در جلسات تصمیمات اتخاذ گردد.

ملکی خواستار عدم برخورد فیزیکی نیروهای شهرداری با این متخلفان شد و گفت: در صورت بروز تخلف نیروهای سد معبر شهرداری می تواند با مستندسازی گزارشات خود را به دستگاه قضایی ارجاع دهند.

حسین کارگرنیا مسئول کارگروه ستاد ساماندهی دستفروشان شهر رشت با تأکید براینکه استان گیلان جزو رتبه دوم در زمینه بیکاری است گفت: باید شرایطی تدبیر گردد تا با ایجاد بازارچه های مناسب از طریق شهرداری فضای مطلوب برای آن دسته از افراد که ارتزاق زندگی آنها از این طریق است فراهم شود.

عضو شورای اسلامی شهر رشت همچنین بر ساماندهی دستفروشان خیابانهای اصلی، مبادی و ورودی و جلوی وادی تازه آباد و سلیماندراب خصوصاً در شب های جمعه جهت سهولت تردد شهروندان تأکید نمود.

استان گیلان انقلاب بیکاری پیشگیری از وقوع جرم جامعه جرم دستگاه قضایی شهرداری عضو شورای اسلامی شهر قانون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر