کد خبر: 1152019 A

در کشمکش های انتخاب شهردار رشت یک اصلاح بیش از هرچیزی توجهات را به خود جلب می‌کرد و آن ضرورت رسیدن به توسعه زیرسایه پراکنش عادلانه خدمات و امکانات شهری بود.

به گزارش ایلنا از رشت،در همین راستا با  «مصطفی بلورچی‌» مشاور شورای شهر رشت مصاحبه کردیم و او با اشاره به اینکه صحبت از توسعه در رشت چیزی جدیدی نیست، گفت: توسعه اصطلاح شیک و پرکاربردی ست که معمولا از زبان مدیران شهری تحصیلکرده و یا کارکشته، این روزها زیاد شنیده می شود، اما به واقع توسعه متوازن چیست و چرا برخی از مسئولان سنگش را به سینه می زنند؟ با این وجود اینکه عدالت فضایی و خدماتی آن گونه که باید باشد، نه به چشم می آید و نه لمس می‌شود.

بلورچی در ادامه گفت: سخن اوردن از توسعه متوازن برای این رشت نامتوازن که تفاوت فاحشی میان حواشی و مرکز شهر آن  دیده می شود و اما کمتر گفته و فکر می‌شود دور از انصاف است. آنهم درحالی که ایران بیش و پیش از هر کشور و سرزمینی در خاورمیانه یعنی از بیش از ۷۰ سال پیش دارای نظام برنامه ریزی متمرکز و یا دولتی بوده است. و عدالت خواهی و آزادی طلبی ایرانیان نیز در دوران معاصر ریشه دارتر از کشورهای همسایه و حتی کشور روسیه بوده، بطوریکه انقلاب مشروطه در ۱۹۰۶ یعنی یازده سال پیش از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ شوروی به وقوع پیوست، اما اگر این پیشینه درخشان را کنار بگذاریم و وضع امروز را واقعی تر ببینیم، مفهوم عدالت فضایی که نسبت مستقیمی با توزیع متناسب و متوزان امکانات، خدمات و سرمایه در فضاهای شهری داشته و ظاهر مناسب و عملکرد کارا و بهینه در این فضاها را از مرکز تا حاشیه شهر می طلبد، نمی یابیم.

مشاور شورای شهر رشت درهم تنید‌گی مفاهیم توسعه متوازن در عدالت فضایی را با ذکر مثالی از رشت مطرح می‌کند: رشت شهریست که رشد خودرو و بی برنامه ‌اش در محدوده گلسار - پستک بدون هیچ فرایند برنامه ریزانه ای آن را به رشدی پراکنده‌رو و نامتوازن مبدل کرد و این بی نظمی در دیگر جهات شهر نیز قابل مشاهده است. چراکه رشت بزرگشهری رها شده، بدون برنامه و چشم انداز و البته در مسیر توسعه با استعدادها و ایده های درخشان اما پنهان و ناپیدا است که وجود جوانان بادانش و خلاق خود بی‌بهره است.

 بلورچی با ابراز امیدواری از سخنان اخیر  علوی، می‌گوید: در صحبتهای شهردار جدید رشت دغدغه هایی از جنس بی‌ برنامه‌گی و سوء مدیریت بارز بود که امیدوارم جامه عمل به خود بپوشد چراکه اولین گام تحقق توسعه و همگام با آن، توازن در توسعه که آنهم تنها با داشتن برنامه ای مدون و هدفمند ممکن است.

 

 

انتهای پیام/
ایران خاورمیانه سرمایه شورای شهر برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر