محمدی در جمع بازنشستگان بهداشت ودرمان:

ایلنا: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان به همراه مدیران این سازمان طی دیدار با تعدادی از بازنشستگان بهداشت و…

پربازدیدترین