رئیس کل دادگستری استان در دیدار با هیأت تاجیکستانی:

ایلنا: رئیس کل دادگستری گلستان در نشست مشترک با هیأت تاجیکستانی گفت: ارتقای ظرفیت دیپلماسی قضایی به عنوان یکی از اولویت های…

پربازدیدترین