استاندار در جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان:

ایلنا: استاندار گلستان گفت: قیمت نان در گلستان تا پایان امسال تغییر نمی‌کند.