کد خبر: 473655 A

مدیر شرکت گاز چرام در کهگیلویه و بویراحمد:

مدیر شرکت گاز چرام در کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد که از عملکرد پست بانک این شهرستان رضایت داشته و اعتراضی ندارد و آنچه که به نقل از وی در یک رسانه محلی منتشر شده را رد می کند.

" شهبار علی پور" به خبرنگار ایلنا در چرام گفت: متاسفانه خبری به نقل از اینجانب در یکی از رسانه های محلی منتشر که اعلام می کنم در آن مصاحبه تحریف ها و تغییراتی شکل گرفته است.

وی با تشریح سئوالات مصاحبه کننده در آن مصاحبه، اظهار داشت: ما نمی دانستیم که این فرد بر اساس برخی اهداف از پیش تعیین شده ای که مدنظر خودش است اقدام به انتشار چنین مطلبی که با دیدگاه ما فاصله زیادی دارد، خواهد کرد.

مدیر شرکت گاز چرام در کهگیلویه و بویراحمد افزود: مصاحبه ای به نقل از اینجانب درباره عملکرد پست بانک این شهرستان منتشر که خبر منتشر شده تا آنچه که مدنظر ما بوده اختلافات فراوانی دارد.

علیپور با تاکید بر اعلام رضایت خود از عملکرد پست بانک چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد، اظهارداشت: ممکن است برخی مشترکین نیز در زمینه پرداخت قبوض خود مشکل داشته باشند که انگشت شمار بوده و قابل رفع است.

وی گفت: ما در آن مصاحبه هم گفتیم تنها 20 درصد و یا شاید کمتر از 20 درصد از مشکلات قبوض مشترکین گاز مربوط به پست بانک باشد و 80 درصد و یا بیشتر از 80 درصد مربوط به سایر باجه های بانکی دیگر است.

مدیر شرکت گاز چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: بطور مثال مشترکی به این شرکت مراجعه وخود ما مبلغ آن فیش را با POS موجود در واحد مشترکین مان پرداخت نمودیم که مبلغ واریزی که خود ماپرداخت کردیم تا 2 ماه به حساب شرکت واریز نشد.

علی پور از نگرانی آن مشترک در قبض دوره بعدی مصرف گاز خبرداد و اظهار داشت: آن مشترک به شرکت گاز چرام مراجعه و گفت که پول بحساب واریز نشده و از حساب جدید نیز کسر نشده است.

وی گفت: یکی دیگر از مهمترین مشکلات ما، پرداخت قبوض از سوی مشترکین بعد از تاریخ مهلت پرداخت بدهی بوده که متاسفانه برخی از مشترکین بعد از اتمام مهلت پرداخت اقدام به پرداخت بدهی خود می کنند که برای فیش بعد مشکلاتی را بدنبال می آورد.

مدیر شرکت گاز چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: هشت هزار و 200 اشتراک گاز در این شهرستان وجود دارد و کمترین مراجعه به پست بانک بوده و کمترین مشکل را نیز در این حوزه داریم که قابل مقایسه با سایر بانک های دیگر نیست.

علی پور گفت: بیشترین مشکلات شرکت گاز چرام مربوط به سایر بانک ها، باجه های بانکی و POS های دیگر است که هیچ ربطی به پست بانک چرام ندارد.

وی با اظهار تاسف از انتشار مصاحبه ای که هیچ ربطی به پست بانک نداشته است، تصریح کرد: تاکید می کنیم که ما از عملکرد پست بانک چرام نارضایتی نداشته و رضایت کامل داریم.

مدیر شرکت گاز چرام در کهگیلویه و بویراحمد افزود: ممکن است مشکلاتی در زمینه پرداخت قبوض مشترکین از سوی پرداخت کنندگان و یا بانک ها وجود داشته باشد و البته طبیعی هم هست اما این مشکلات انگشت شمار بوده و آنطوری که به نقل از ما منتشر شده صحت نداشته و اینگونه نبوده که منتشر شده است.

علی پور گفت: اینکه ما بگوئیم مشکلات موجود در پرداخت قبوض مشترکین تنها مربوط به پست بانک بوده را بطور کامل رد می کنم و آن را تائید نمی کنم.

وی افزود: رسالت رسانه ها، امانتداری و صداقت در انتشار اخبار بوده که به نظر ما در مصاحبه منتشر شده از سوی آن رسانه، رسالت رسانه ای به نحو مطلوبی صورت نگرفته است.

پول رسانه کهگیلویه و بویراحمد گاز مشکلات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر