کد خبر: 1083547 A

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تاکیدکرد که ویروس منحوس کرونا، سفره عشایر و روستائیان ایران را کوچک تر کرده است.

به گزارش ایلنا از یاسوج،" علی شیرکانی" در نشست رسانه‌ای ویدئو کنفرانسی گفت: متاسفانه ویروس منحوس کرونا خسارات فراوانی به جامعه عشایری و روستایی در ایران وارد کرده و سفره آنان را کوچک تر از قبل کرده است.

وی با بیان اینکه اگرچه کرونا خسارات فراوانی به جامعه شهری وارد کرده است، اظهارداشت: متاسفانه این خسارات به جامعه عشایری و روستایی بیشتر بوده چرا که اقتصاد این جامعه به شدت تحت تاثیر کرونا قرار گرفت.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: جامعه عشایری و روستایی برای خرید لوازم بهداشتی مقابله با کرونا به دلیل پایین بودن شرایط ناخوشایند اقتصادی با مشکلات جدی مواجه بوده اند و متاسفانه به همین دلیل سفره آنان کوچک تر از قبل شد.

شیرکانی با بیان اینکه تحریم ها هم فشار زیادی به اقتصاد خانواده ای عشایری و روستایی وارد کرده است، خاطرنشان کرد: شیوه های جدیدی برای رفع مشکلات گذشته صندوق بیمه روستایی و عشایری در سال جاری اجرایی می شود.

وی گفت: با بهره گیری از ظرفیت های محلی و آگاهسازی هوشمندانه، دایره شناخت روستائیان و عشایر از بیمه روستایی و عشایری بیشتر شده است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از رشد بیمه شده فعال در سال گذشته خبرداد و یادآورشد: ۲۳۶ هزار نفر در سال گذشته در این بیمه فعال شده که نسبت به ۱۵ سال گذشته رکورد بی سابقه ای بوده است.

 

 

بیمه روستایی و عشایری سفره کوچک شیرکانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر