رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده بویراحمد:

ایلنا: رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده شهرستان بویراحمد تاکید کرد که شیب کرونا در این شهرستان انفجاری و موشکی است.

پربازدیدترین