کد خبر: 175735 A

صبح امروز در خانه کشتی تهران

۵ - کلیه کشتی گیران ملی پوش رشته فرنگی رده سنی نوجوانان، برای شرکت در رقابت های جهانی از سوی مدیر تیم های ملی معرفی و به تأیید شورای فنی رسید.

جلسه شورای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی صبح امروز در خانه کشتی تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این جلسه که با حضور تمامی اعضاء برگزار شد موارد ذیل به تأیید رسید.

۱ - با توجه به توضیحات جناب حسن بابک مدیر تیم های کشتی فرنگی، آقایان: اباذر نورزاده در وزن ۶۶ کیلوگرم، مرتضی حیدری در وزن ۷۵ کیلوگرم، سیروان فقیه سلیمانی در وزن ۷۵ کیلوگرم، مهدی زیدوند در وزن ۶۶ کیلوگرم، علی شریفی در وزن ۸۵ کیلوگرم، ایمان داودی در وزن ۵۹ کیلوگرم، پیام بویری در وزن ۷۵ کیلوگرم و مهدی نوری در وزن ۱۳۰ کیلوگرم با تأیید اعضای شورای فنی مجوز حضور در انتخابی مرحله نهایی تیم ملی را بدست آوردند.
۲ - آقایان پاپی نیا(لرستان) بهرام حسین زاده(اردبیل) روح اله میکائیلی(قم) میر حسین قیطاسی(خوزستان) صابر میرزاده(مازندران) بعنوان مربیان اصلی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان از سوی مدیر تیم های ملی معرفی و به تأیید شورای فنی رسید.
۳ - آقایان حمید باوفا(خراسان رضوی) حسن حسین زاده(مازندران) مجید رمضانی، بابک کریم زاده(خوزستان) بعنوان مربیان اصلی تیم ملی کشتی فرنگی در رقابت های جوانان جهان از سوی مدیر تیم های ملی معرفی و به تأیید شورای فنی رسید.
۴ - کلیه کشتی گیران ملی پوش رشته فرنگی در رده سنی جوانان برای شرکت در رقابت های جهانی از سوی مدیر تیم های ملی معرفی و به تأیید شورای فنی رسید.

۵۰ کیلوگرم: رضا خدری(تهران)
۵۵ کیلوگرم: بهروز ملکی(خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: علی ارسلان(مازندران)
۶۶ کیلوگرم: رامین طاهری(خوزستان)
۷۴ کیلوگرم: پیام بویری(خوزستان)
۸۴ کیلوگرم: علی شریفی(خوزستان)
۹۶ کیلوگرم: محمد ابراهیمی(کردستان)
۱۲۰ کیلوگرم: بابک رزم پوش(مازندران)

۵ - کلیه کشتی گیران ملی پوش رشته فرنگی رده سنی نوجوانان، برای شرکت در رقابت های جهانی از سوی مدیر تیم های ملی معرفی و به تأیید شورای فنی رسید.

۴۲ کیلوگرم: علیرضا نجاتی(قم)
۴۶ کیلوگرم: پویا ناصر پور(خوزستان)
۵۰ کیلوگرم: محمدرضا آقانیا(مازندران)
۵۴ کیلوگرم: میثم دلخانی(فارس)
۵۸ کیلوگرم: کرامت عبدولی(خوزستان)
۶۳ کیلوگرم: مهدی زیدوند(خوزستان)
۶۹ کیلوگرم: سید احسان موسوی(خوزستان)
۷۶ کیلوگرم: آرمان علیزاده(خوزستان)
۸۵ کیلوگرم: علی خلیل زاده(مازندران)
۱۰۰ کیلوگرم: علی اصغر شهبازی(قم) سهیل کهنسال(خوزستان)

اعضای شورای تیم های ملی تیم های ملی کشتی جهان رقابت کشتی کشتی فرنگی ملی پوش وزن نوجوانان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر