کد خبر: 186380 A

دادستان عمومی و انقلاب کرمان

حقیر در طول خدمت در دستگاه قضائی هرگاه دیدهام که مردم در پرتو خدمات قضائی احساس امنیت و عدالت می‌کنند، حلاوت شغلی را چشیده و شاکر خداوند متعال بودم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: فعالیت در دو حوزه امنیت و عدالت، مستلزم یک نگاه جامع و اهتمام فوق العاده است.

به گزارش ایلنا ازکرمان, موحد افزود: بدون تردید امنیت و عدالت به عنوان دو مولفه مهم معنوی برای رشد و توسعه جامعه در تمامی عرصه‌ها به شمار رفته و جایگاه والایی دارند و در عین حال؛ تحقق و استقرار پایدار این دو مولفه در جامعه، دشواری‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و با یک فعالیت عادی حاصل نمی‌‌شود.

وی خاطرنشان کرد: از آنجائی‌که ماموریت ذاتی دادستان تلاش در تامین عدالت، امنیت و صیانت از حقوق عمومی است، همواره در فعالیتش با پیچیدگی‌ها و چالش‌هایی مواجه است که در بسیاری از مناصب قضائی این دشواری‌ها وجود ندارد به عنوان مثال در غالب امور اجتماعی – فرهنگی – اقتصادی دادسرا دارای مسئولیت مستقیم و مکلف به پیگیری امور است این در حالی است سایر مسئولین قضائی چنین وظیفه قانونی عهده دار نیست.

این مقام قضایی، بیان کرد: از جمله آمال بشر و هدف از بعثت انبیاء الهی، صیانت از دو نعمتی که خداوند متعال برای بندگانش ارزانی داشته که‌‌ همان عدالت و امنیت است. زیرا در حیات بشر، شیرین‌تر از امنیت و عدالت که زمینه ساز رشد و کمال اوست چیزی وجود ندارد؛ بنابراین توفیق خدمت در جامعه اسلامی برای پاسداری از عدالت و امنیت گواراست.

وی گفت: از آنجائی که جرم یک پدیده انسانی، اجتماعی است و اصولا جرم توسط انسان در جامعه امکان تحقق دارد لذا به‌لحاظ ارتباط آن با انسان و جامعه انسانی از پیچیدگی برخوردار است و چون جرم در بستر جامعه و توسط اعضای جامعه ارتکاب می‌یابد. بنابراین زمینه‌ها و دلایل ارتکاب و تولید جرم را هم در اشخاص مرتکب جرم و جامعه‌ای که جرم در آن متولد می‌گردد باید جستجو کرد و این زمینه و استعداد‌ها در هر جامعه‌ای و از محلی تا محل دیگر متفاوت و بستگی به شرایط حاکم بر آنجامعه و محیط پیرامونی آن دارد.

دادستان کرمان افزود: بنظر حقیر تقویت ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی و پایبندی آحاد جامعه به الزامات قانونی و التزام به رعایت حقوق یکدیگر بهترین راهکار برای مقابله و پیشگیری از جرم است و این نیاز به یک عزم ملی و فراهم کردن بسترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و در کنار این امر، واکنش کیفری مناسب دستگاه قضائی در مقابل جرم هم تاثیر قابل توجهی در پیشگیری از جرم دارد.

اجتماعی و فرهنگی استان کرمان انقلاب جامعه جامعه اسلامی جرم حقوق دادسرا رشد و توسعه امنیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر