کد خبر: 171161 A

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور

شرایط حاکم بر آب استان به لحاظ محدودیتها و همچنین عدم وجود منابع آب سطحی به گونه ای است که قطعاً در آینده با چالش آب شرب و صنعت مواجه خواهیم بود

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور به همراه هیئتی در سفر یک روزه به استان کرمان از تصفیه خانه بردسیر، سد مخزنی و تصفیه خانه در حال ساخت بافت، تصفیه خانه های آب و فاضلاب شهر کرمان بازدید کرد.

به گزارش ایلنا از کرمان وی افزود: برای اینکه حداقل تامین آب شرب در استان کرمان برای میان مدت و دراز مدت تامین شود حتماً باید سیاستگذاران در سطح استانی و ملی و همه دست اندرکاران دست به دست هم دهند و با یک عزم ملی در جهت تامین آب شرب و صنعت و حفظ آب موجود اقدام کنند.

قانع در رابطه با طرح های تامین آب استان گفت: تا کنون نتوانستیم برای آب استان در دراز مدت برنامه ریزی کنیم و همه اقداماتی که تاکنون انجام شده اضطراری و میان مدت بوده است و مقامات استان اعم از استاندار، نمایندگان و مسئولین باید با همکاری هم، کاری کنند که مردم استان برای افق ۲۵ تا ۳۰ ساله دغدغه آب شرب نداشته باشند و همه باید با همفکری این مهم را به انجام برسانند.

وی با اشاره با طرح های صفا رود و بهشت آباد گفت: باید در طرح بلند مدت انتقال آب از صفا رود به کرمان بازنگری داشته باشیم و با مدیریت در بخش استان به این طرح سرعت داده شود همچنین از همه ظرفیتها استفاده شود و با طرح بهشت آباد و با تمهیداتی که اندیشیده می شود و منابعی که تخصیص داده می شود تامین آب در دراز مدت در کل استان فراهم شود.

وی با ضروری دانستن تکمیل پروژه آب بافت گفت: تاکید ما بر تکمیل پروژه آب بافت طی ۲ تا ۳ ماه آینده است تا کمبود منابع آب برای مردم خوب بافت برای دراز مدت حل شود.

وی در پایان با اشاره به روند اجرای پروژه فاضلاب شهر کرمان گفت: بخشی از تاخیر و طولانی شدن اجرای شبکه فاضلاب به واسط مطالبات اعتباری است ولی مقامات استان باید برای اجرای آن به تامین منابع دیگری به جز منابع دولتی بیندیشند تاکید به تنوع بخشی به منابع قابل تامین مانند بخش خصوصی و دادن امتیاز به آنها برای سرمایه گذاری در پروژه فاضلاب می باشد.

لازم به ذکر است هدف اصلی از اجرای طرح بهشت آباد توسعه کشاورزی است و با اجرای طرح بهشت‌آباد آب صنعت و کشاورزی اصفهان، یزد و کرمان تا ۲۰ سال آینده تامین می‌شود.

گفتنی است: چیت‌چیان وزیر نیرو در سفر سال گذشته به کرمان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از مهمترین طرح‌های آبی برای تامین آب استان کرمان، احداثسد صفارود است، اظهار داشت: شهر کرمان به شدت نیازمند این آب است و به همین سبب باید هرچه سریعتر کار احداثسد به پایان برسد و در سال آینده باید اعتبارات بیشتری برای طرح احداثسد صفارود اختصاص یابد.

آب و فاضلاب استان کرمان اصفهان بخش خصوصی سرمایه گذاری شرکت آب و فاضلاب صنعت کشاورزی یزد آب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر