ایلنا از کرمان خبر می دهد:

ایلنا: ریزگرد‌ها امروز مدارس 3 شهرستان شرقی استان کرمان را تعطیل کرد.