رئیس اداره منابع طبیعی شهر بابک خبر داد:

ایلنا: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهر بابک گفت: پنج هکتار از مراتع شهر بابک طعمه حریق شد.

پربازدیدترین