رئیس دادگستری کهنوج مطرح کرد:

ایلنا: رئیس دادگستری شهرستان کهنوج محکومیت پزشک متخصص زنان به اتهام قصور در مرگ مادر باردار کهنوجی را تشریح کرد.

پربازدیدترین