سخنگوی ستاد کرونای استان:

ایلنا: سخنگوی ستاد مقابله با کرونای استان کرمان گفت: اتباع غیرمجاز اگر پرونده سلامت در استان دارند واکسیناسیون آنها را در…