مشاور ارشد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد ؛

ایلنا: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره پیش بینی وضعیت بیماری کرونا گفت: پیش بینی می شود کرونا در آذر و دی ماه…

پربازدیدترین