کد خبر: 251848 A

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه:

سه هزار و ۵۰۰ تن مرغ منجمد در سردخانه های استان کرمانشاه آماده عرضه به بازار مصرف است.

علی اشرف منصوری در کارگروه تنظیم بازار استان اظهار داشت: بیش از سه هزار و ۵۰۰ تن گوشت مرغ در سردخانه‌ های استان موجود بوده که قیمت هر کیلو از این مرغ منجمد ۵۸ هزار ریال برای مصرف کننده‌ تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنادر کرمانشاه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، گفت: با توجه به افزایش قیمت کاذب مرغ در کشور و به تبع آن در استان، در کارگروه تنظیم بازار استان مصوب شده که نسبت به عرضه گوشت مرغ منجمد در سطح شهر و شهرستان‌ های استان اقدام شود.

منصوری تصریح کرد: قطعاً این روند و تصمیم تا زمانی که قیمت مرغ متعادل شده و به رقم مناسب برسد ادامه داشته و محدودیتی برای عرضه مرغ در سطح بازار وجود ندارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: قیمت مرغ زمانی متعادل می شود که هم تولید مرغ برای مرغداران استان اقتصادی بوده و هم مصرف کنندگان بتوانند با قیمت مناسب مرغ خود را تامین کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: قیمت مرغ در درب سردخانه شرکت پشتیبانی امور دام ۵۵ هزار ریال بوده، اما برای مصرف کننده با احتساب هزینه نگه‌ داری و توزیع با قیمت ۵۸ هزار ریال عرضه خواهد شد.

منصوری از کلیه فروشگاه‌ های عمده‌ ای که در سطح شهر کرمانشاه و سایر شهرستان ها امکان توزیع، نگه‌ داری و تامین مرغ منجمد را دارند درخواست کرد که برای دریافت و توزیع مرغ منجمد اقدام کنند.

وی در پایان تاکید کرد: تا زمانی که قیمت مرغ متعادل نشده و به قیمت مناسب کارگروه تنظیم بازار نرسد، روند توزیع مرغ منجمد ادامه خواهد داشت.

افزایش قیمت تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان گوشت کرمانشاه عرضه مرغ تن منجمد سردخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر