کد خبر: 763532 A

به قلم بناگر؛

سراج بناگر نویسندە شهیر سنندجی تازەترین اثر خود را بە زبان کردی سنندجی وزیر عنوان خەوزڕان چاپ و روانە بازار کرد.

به گزارش ایلنا، خەوزران سومین اثر کردی بناگر و دومین رمان وی با این زبان محسوب می‌شود.

وی پیشتر مجموعه داستان کوتاهی به نام چاوشارەکێ و رمان دیگری بە نام قولولولوولو با زبان کردی سنندجی منتشر کە مورد استقبال گستردە مردم واهالی ادبیات قرار گرفت.

خەوزران در ۱٨۷ صفحە وتوسط انتشارات خانی منتشر و روانە بازار شدە است.

سراج بناگر متولد تیر سال 1336 هجری شمسی در سنندج است. که در سال 1356 به صورت جدی در حوزه شعر سپید فعالیت خود را آغاز کرده است و در سال 1368 به طور تناوبی در سینما جوان سنندج در رشته فیلم نامه نویسی و گزارش نویسی مشغول به تدریس شده است.

از این نویسندە نامدار وانزواطلب سنندجی، یک مجموعە شعر وهفت مجموعە داستان کوتاە بە زبان فارسی منتشر شدە است.

ادبیات رمان سنندج جوان زبان کردی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر