کد خبر: 712886 A

در زمینه آب صورت گرفت؛

اختراع کارشناس آزمایشگاه شرکت آبفا کردستان با عنوان" استخراج تری هالومتان ها از آب با استفاده از تکنیک میکرو استخراج مایع – مایع با حلال سبکتر از آب و اندازه گیری با دستگاه گاز کروماتوگرافی" ثبت ملی شد.

به گزارش ایلنا، شاهو حبیبی صاحب این اختراع، با اشاره به سه ماه زمان طی شده به این اختراع اظهار کرد: این اختراع در مرکز مالکیت معنوی ثبت اختراعات ایران به ثبت رسید.

وی بیان کرد: در این نوآوری از روش میکرواستخراج مایع – مایع با حلال سبکتر از آب برای استخراج ۴ ترکیب تری هالومتان در آب آشامیدنی استفاده می شود.

حبیبی اضافه کرد: برای گندزدایی آب آشامیدنی از سیستم کلرزنی استفاده می‌شود که در نتیجه کلرزنی آب ۴ ترکیب شیمیایی در آب تشکیل می شود. برای اندازه گیری کمی و کیفی ترهالومتان ها باید این ترکیبات را از آب استخراج و سپس آن را با دستگاه گاز کروماتوگرافی آنالیز کرد.

وی تصریح کرد: مشکلی که برای استخراج این ترکیبات وجود دارد، این است که باید دستگاه purge and trap و یا دستگاه head space در مراکز آنالیزی وجود داشته باشد تا عمل استخراج را با یکی از این دستگاه ها انجام دهند و در مراکزی که فاقد این دستگاه ها باشند، عمل استخراج را نمی توانند انجام داده و در نتیجه اندازه گیری این ترکیبات انجام نمی شود.

این مخترع خاطرنشان کرد: در این روش نوآورانه با استفاده از میکرواستخراج مایع – مایع، عمل استخراج را با حلال آلی به مقدار ۲۰۰ میکرولیتر انجام داده و این روش سریع، ارزان و ساده می باشد و دیگر مراکز نیازی به دستگاه های مورد اشاره ندارند و در صرف هزینه و زمان صرفه جویی به عمل می آید.

ایران صرفه جویی گاز آب اختراع
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر