کد خبر: 698558 A

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت کردستان مطرح کرد:

هشتاد و یکمین کارگروە تسهیل و رفع موانع تولید استان کردستان با هدف رفع موانع بانکی هشت واحد صنعتی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، محمد درە وزمی در جلسه کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید اظهار کرد: تلاش می‌کنیم تا جایی کە امکان دارد موانع پیش روی واحدهای تولیدی در استان برداشته شود.

وی هشت واحد صنعتی مطرح شدە در این جلسه کارگروە را دارای مشکلات بانکی عنوان کرد و گفت: این واحدهای صنعتی به دلیل بدهی معوق به بانک تجارت دچار مشکل شدە اند که امیدواریم با تعاملی که میان سازمان صنعت، معدن و تجارت و بانک عامل وجود دارد این مشکل مرتفع و گرە از کار واحدهای صنعتی گشودە شود.

درە وزمی افزود: بانک برای این واحدهای صنعتی اجراییه صادر کردە است و امیدواریم با رسیدن به توافقات لازم جلو اجراییه ها گرفته شود.

وی مشکلات موجود واحدهای صنعتی را شرایط اقتصادی کشور دانست و از صاحبان واحدهای تولیدی خواست با مدیریت صحیح واحدهای خود علاوە بر حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید نسبت به باز پرداخت تسهیلات خود اقدام کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت کردستان در پایان یادآور شد: صادر کردن اجراییه توسط بانک‌ها برای واحدهای تولیدی، به هیچ وجه نه به نفع مصالح ملی و نه منافع بانک است، لذا تا جایی که امکان دارد بانک‌ها در این خصوص با حساسیت و ملاحظات بیشتری گام بردارند.

استان کردستان ایجاد اشتغال تجارت سازمان صنعت معدن واحد صنعتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر