کد خبر: 588833 A

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان مطرح کرد:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: اولویت دارترین فعالیت این سازمان در مراکز خدمات جهاد کشاورزی استان باید اجرای برنامه ها و سیاست های پروژه ایکاردا باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: اولویت دارترین فعالیت این سازمان در مراکز جهاد کشاورزی استان باید اجرای کردن برنامه ها و سیاست های پروژه امنیت غذایی ایران ایکاردا باشد.

به گزارش ایلنا، خالد جعفری در کارگاه آموزشی پروژه امنیت غذایی ایران ایکاردا در سنندج، گفت: با وجود اینکه این پروژه حدود 2 سال است در کردستان جنبه عملی به خود گرفته، دست آوردها و نتایج قابل قبولی را برای کشاورزی استان در پی داشته است.

وی با بیان اینکه سالانه 650 هزار هکتار از دیم زارهای استان زیر کشت محصولات مختلف می رود، تصریح کرد: باید در برنامه 5 ساله ای که برای این پروژه تدوین شده بتوانیم، فراتر از سهم 342 هزار هکتاری استان؛ تمام دیم زارهای استان را زیر چتر حمایتی این پروژه قرار دهیم.

جعفری تاکید کرد: تغییرات آب و هوایی حادث شده و تاثیرات قابل توجه آن بر کشاورزی استان، می طلبد اجرای برنامه های این پروژه با جدیدت و اولویت بیشتری توسط مسئولین و کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی شهرستان ها دنبال شود.

وی پروژه امنیت غذایی ایران ایکاردا را راهی برای افزایش درآمد در دیم زارهای استان با اولویت پایداری در تولید دانست و تاکید کرد: اهداف و برنامه های این پروژه باید به یک فرهنگ عمومی و جاری در بین کشاورزان و بهره برداران تبدیل شود تا به اهداف تعیین شده دست یابیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان خاطرنشان کرد: با توجه به همکاری و هماهنگی خاصی که بین مجموعه اجرایی پروژه امنیت غذایی ایران ایکاردا در استان وجود دارد، انتظار می رود استان کردستان به عنوان نمونه و یک الگو در کشوری مطرح شود.

وی ضمن تاکید مجدد بر اینکه باید اولویت کاری مسئولین و کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی اجرای برنامه های پروژه امنیت غذایی ایران ایکاردا باشد اضافه کرد: باید این پروژه به عنوان یک فعالیت ماندگار در استان عملیاتی شود.

لازم به ذکر است، طرح ایران - ایکاردا با هدف افزایش 25 درصدی تولید محصولات دیم کشور در شرایط کم آبی و خشکسالی است که استان کردستان با سهم 342 هزار هکتاری در این طرح می تواند گامی بزرگ در افزایش تولید محصولات کشاورزی بر دارد.

تغییرات آب و هوایی جهاد کشاورزی خشکسالی سنندج سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر