کد خبر: 564330 A

رئیس کل دادگستری کردستان مطرح کرد:

رئیس کل دادگستری استان کردستان جرائم مطبوعاتی در استان کردستان را بسیار کم و در حد صفر دانست و گفت: نبود جرم مطبوعاتی در کردستان بیانگر تعهد روزنامه نگاران و تعامل مناسب دستگاه قضا با حوزه رسانه است.

به گزارش ایلنا، علی اکبر گروسی در جلسه اعضای منتخب هیات منصفه مطبوعات استان برای تعیین اعضای هیات منصفه مطبوعات استان، ضمن تشریح اهمیت مطبوعات و رسانه، هدف از برگزاری این جلسه را تعیین اعضای هیات منصفه مطبوعات استان که طبق قانون هر دوسال یکبار در مهر ماه برگزار می‌شود، دانست و افزود: سعی براین است تا از افراد مطلع به قانون و مقررات مطبوعات و از تمامی اقشار مردم در هیات منصفه استفاده شود تا در صورت بروز تخلف جلسه رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی با حضور این اعضاء برگزار شده و آرای متناسب صادر شود.

وی گفت: در قانون هیأت منصفه از جایگاه خاصی برخوردار است و در ایران سابقه 100 ساله دارد و حتی در قانون اساسی دوران مشروطیت نیز پیش بینی شده بود و مبنای شرعی نیز دارد که مبنای شرعی آن اصل 168 قانون اساسی است که مقرر می دارد: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.

گروسی با بیان اینکه هیات منصفه مطبوعات همکاری حرفه ای با دستگاه قضا دارد گفت: این نهاد رسالت مهمی دارد و اعضای آن متشکل از اقشار مختلف جامعه که در تهران 21 نفر و در شهرستان ها 14 نفر است افزود: آزادی بیان مساله خیلی مهمی است که در کشور ما وجود دارد. 

رییس کل دادگستری کردستان با بیان اینکه رسانه ها نقش بی بدیلی در پردازش اخبار دارند؛ گفت: مطبوعات در رشد و نمو جامعه تاثیر بسیار مهمی دارند و از سوی دیگر مطبوعات نماینده افکار عمومی هستند ومی توانند در بیان اخبار نادرست نقش منفی ایفا کنند. 

گروسی روشن کردن افکار عمومی و اطلاع رسانی دقیق را از مهمترین رسالت های رسانه ها اعلام کرد و افزود: مطبوعات با اطلاع رسانی درست و شفاف به مردم کمک می کنند تا آحاد جامعه تحلیل درست از اوضاع داشته باشند.

رییس کل دادگستری استان کردستان جرائم مطبوعاتی در استان کردستان را خیلی کم و در حد صفر دانست و گفت: نبود جرم مطبوعاتی در کردستان بیانگر تعهد روزنامه نگاران و تعامل مناسب دستگاه قضا با حوزه رسانه است.

گروسی همچنین با اشاره به اینکه رسانه ها در نظام اسلامی جایگاه ویژه ای هستند گفت: پایبندی به قانون باعث شده که جرایم مطبوعاتی کاهش پیدا کند و امروز کمترین پرونده در حوزه رسانه در دادگاه های کشور مطرح است.

در پایان‌اعضای هیات منصفه جدید در مراسم تحلیف، سوگند یادکردند بدون درنظر گرفتن گرایش‌های شخصی و گروهی و با رعایت صداقت، تقوا و امانت‌داری در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه کنند.

استان کردستان جرم رسانه روزنامه دادگستری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر