کد خبر: 557219 A

رئیس‌کمیسیون تلفیق شورای شهر سنندج عنوان کرد:

رئیس‌کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر سنندج گفت: تدوین سند فرهنگی شهر سنندج در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت هویت و جایگاه مردم نقش تعیین کننده ای دارد.

به گزارش‌خبرنگار ایلنا، سید انور رشیدی شامگاه شنبه در سومین‌جلسه کارگروه آسیب‌های اجتماعی در شورای شهر سنندج، گفت: یکی از ایرادات و انتقادهای وارده به اعضای شورای شهر فقدان برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت جامعی است که به صورت شعار در زمان انتخابات بیان شده به همین منظور شورا به عنوان یک نهاد مدنی که برگرفته از آرای مردم است بایستی جهت برآورده کردن و تامین نیازها در برقراری تعامل و ارتباط با لایه‌های مختلف مردم کوشا باشد.

وی اظهار داشت: در این راستا تدوین سند فرهنگی شهر سنندج که مشتمل بر زیر مجموعه های تعریف شده از قبیل جراید و رسانه های جمعی و سازمان های مردم نهاد و نیز آموزش و پرورش و دیگر ارگان های مربوطه است می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی و تقویت هویت و جایگاه مردم راهگشا باشد.

رشیدی با اشاره به اینکه در زیر مجموعه سند فرهنگی نیز آسیب اجتماعی به عنوان مقوله‌ای مهم تبیین می‌شود، گفت: پدیده اعتیاد و مصرف دخانیات که یکی از معضلات اجتماعی تلقی می شود امروزه شمار زیادی از جامعه را دربرگرفته که بایستی با گنجاندن آموزش بنیادی به خانواده برای پیشگیری از این مهم، زمینه کاهش و دربگیری وسیع آن را گرفت.   

رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر سنندج خاطرنشان کرد: مجموعه پیچیده از رفتار و باور و اعتقاد و نیز اخلاقی که فرد در جامعه بکار می گیرد فرهنگ نامیده می شود لذا به جهت شناساندن و تعریف جامع آن تدوین و استراتژی این سند متناسب با فرهنگ منطقه مهم و ضروری خواهد بود.

رشیدی عنوان کرد: باید سند فرهنگی شهر سنندج توسط شورای فرهنگ عمومی استان مورد دفاع قرار گیرد سپس از طریق مراجع اجرایی محکم تری عملیاتی و اجرایی شود.

آسیب های اجتماعی خانواده شورای اسلامی شورای اسلامی شهر سنندج
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر