نماینده کردستان در شورایعالی استانها مطرح کرد:

ایلنا: نماینده کردستان در شورایعالی استان‌ها گفت:هر روز شاهد شنیدن خبرهای تکان‌دهنده ای از مرگ کولبران هستیم. این واقعیت…

پربازدیدترین