فلاحی مطرح کرد:

ایلنا: زلزله مریوان در استان کردستان به 297 منزل مسکونی در 23 روستای مریوان خسارت وارد کرد.