رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مطرح کرد:

ایلنا: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با بیان اینکه در حال حاضر 15 نوع بذر گندم در استان تولید می‌شود، گفت: برنامه…