رئیس سازمان برنامه و بودجه:

ایلنا: رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با تخصیص ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار ، تا پایان سال آینده سنندج به راه آهن سراسری وصل…

پربازدیدترین