کد خبر: 770030 A

کتاب «آزادی مطبوعات » که مطالعه تطبیقی قوانین مطبوعات ایران با 4 کشور دیگر دنیا است ، منتشر شد .

به گزارش ایلنا ،این کتاب که نوشته«حسن درزیان رستمی » و «یوسف عباسی» است به موضوع آزادی بیان در رسانه‌های  ایران و بررسی تطبیقی  آن با 4 کشور مصر ، آمریکا ، ژاپن و انگلیس وفرانسه می پردازد.

نویسندگان در این کتاب براین باورند که یکی از مهم‌ترین اولویت‌های هر جامعه‌ای‌ دستیابی به حداقلی از آزادی مطبوعات است که از یک سو باثبات و پایدار باشد و از سوی دیگر مخاطبان خود را بی‌نیاز از مراجعه به رسانه‌های غیررسمی کند.

دکتر حسن درزیان رستمی ،استاد رشته « علوم ارتباطات و مطالعات رسانه» و عضو هیأت علمی  دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز است.

از او تا کنون کتابهای دیگری با عناوین :«تحلیل محتوای پیام های ارتباطی در رسانه‌ها» ، «مبانی حقوق بین المللی ارتباطات» ، « بررسی پیام‌های ارتباطی»  و «حقوق فرهنگی رسانه » منتشر شده است.

 

دکتر حسن رستمی درزیانی تازه های نشر دکتر حسن درزیان رستمی دکتر یوسف عباسی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد تهران مرکز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر