استاد فلسفه دانشگاه ییل مطرح کرد:

ایلنا: ساموئل مویون معتقد است که خرد مدرن؛ تمام آرمان‌های انسان را از او گرفته است، آن هم دقیقاً در انسانی کردن عالم. غرب…

پربازدیدترین