کد خبر: 235087 A

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی؛

بداخلاقی میدان های مینی است که دنیای امروز به ویژه نسل جوان با آن تهدید می شود و برای نجات از این مسیر باید در سن کمتر از ۱۰ سال آنها را با آموزه های اخلاقی آشنا کرد و خانواده، رسانه و فضای آموزشی، سه محیط آموزش اخلاق است.

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بداخلاقی میدان های مینی است که دنیای امروز به ویژه نسل جوان با آن تهدید می شود و برای نجات از این مسیر باید در سن کمتر از ۱۰ سال آنها را با آموزه های اخلاقی آشنا کرد و خانواده، رسانه و فضای آموزشی، سه محیط آموزش اخلاق است.

" محسن عرب عامری " در گفتگو با خبرنگار ایلنا در کاشان با اعلام این مطلب افزود: جهان غرب که دچار پندار " خودبرتربینی " است، جنگ نرم را برای تسخیر کشورها برگزیده است تا باورها و ارزش‌های جامعه را تغییر دهد.

به گفته وی، تکنولوژی مانند شمشیر دو لبه است و غرب با این باور که با زور نمی توان عقاید و اخلاق جوامع را تغییر داد، از مسیر تکنولوژی پسامدرن مثل فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و بازی‌های رایانه ای وارد میدان شده است.

وی اظهار داشت: تجدد مهم‌ترین " مین " است که نسل تحصیل کرده را هدف گرفته است و برای دفاع در برابر آن باید ذهن و اندیشه های ذهنی افراد را اصلاح کرد تا از گذرگاه‌ها گذشته و مهارت کسب کند.

وی تئوری " دیگری " را از دیگر ابزار جنگ نرم و مین‌های تهدید کننده کشورهای درحال توسعه ذکر کرد و تصریح کرد: دولتمردان آمریکا از دهه ۲۰ با توسعه ساختمان‌های بزرگ و ماشین های بزرگ، در صدد القا بزرگ بودن آمریکا در کشورها کرد و جهان سومی‌های درحال گذر، فکر می‌کنند که " دنیای دیگری " دنیای بهتر است.

وی تصریح کرد: اگر خودباوری نداشته باشیم، الگوهای وارداتی را به عنوان الگوی برتر انتخاب می کنیم هرچند که با ارزش‌های جامعه در تضاد باشد.

این استاد دانشگاه افزود: هویت، ترکیبی از هدف و ارزش‌ها است و از این‌رو جهان استکبار در صدد حذف هویت، از جوامعی است که افراد آن برای خود هدفی ندارند.

وی تاکید کرد: کم شدن احترام، یکی از مین‌های فرهنگی است، و باید حرمت‌ها را در جامعه حفظ کنیم. حسن و قبح، زشتی و زیبایی، مفاهیمی یک‌سان در همه فرهنگ‌ها است اما اندازه آن، متغیر است.

به گفته وی، " زود پذیری " از دیگر تهدیدهای نسل جوان است. جوامع شرقی، مردمانی آرمان گرا هستند و دنیای فانتزی را به راحتی می پذیرند اما تحلیل پذیر نیستند و چون توجهی به تغییر شرایط ندارند، آرمانهایشان محدود است.

عرب عامری افزود: باید ارزش‌های جامعه را احیا کنیم، برای توسعه فرهنگی باید عنصر شناخت را در جامعه ترویج کنیم، تا شهروندان به بصیرت و معرفت برسند و برای موفقیت باید ظرفیت های غیردولتی را فعال کنیم و دنبال قهرمان دولتی نباشیم.

بداخلاقی، میدان مینی است که نسل جوان را تهدید می کند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر