کد خبر: 152406 A

رییس مرکز مشاوره مدیریت آموزش و پرورش کاشان:

رییس مرکز مشاوره مدیریت آموزش و پرورش کاشان از برگزاری کارگاه آموزشی تشخیص و درمان دانش آموزان بیش فعال و کم توجه با حضور مشاوران مدارس این شهرستان خبر داد.

ایلنا: رییس مرکز مشاوره مدیریت آموزش و پرورش کاشان از برگزاری کارگاه آموزشی تشخیص و درمان دانش آموزان بیش فعال و کم توجه با حضور مشاوران مدارس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایلنا در کاشان " حسین عنایتی " گفت: تشخیص ودرمان دانش آموزان دارای اختلال بیش فعالی وکم توجهی از ضروریات برنامه های آموزشی مدارس ابتدایی است که در راستای برنامه های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بیش فعالی وکم توجهی به عنوان یک اختلال ۵ تا ۱۰ درصد دانش آموزان را می تواند شامل شود که اگر به موقع شناسایی نشده و تحت درمان قرارنگیرند، درآینده صدمات بسیار جدی به فرد و اجتماع را باعثخواهد شد که تشخیص و درمان این اختلال برای گروه دانش آموزان اهمیت دوچندانی پیدا می کند.

وی افزود: رفتار کودکان بیش فعال بر عملکرد آنها در خانه و مدرسه تاثیر منفی می گذارد و باعثواکنش های منفی اطرافیان و کارکنان مدرسه و حتی همسالان می شود.

عنایتی گفت: عملکرد دانش آموزان و رفتار واکنشی اطرافیان باعثکاهش اعتماد به نفس و احساس بی کفایتی در این کودکان شده و گاهی آنها را از مدرسه و اجتماع متنفر می کند که باید در دوران ابتدایی شناسایی شده و برای برطرف کردن آن با مشارکت خانه و مدرسه همفکری کرد.

به گفته وی، این کارگاه یک روزه، مجتبی نیازی مشاور و کارشناس مرکزمشاوره اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان اجرای برنامه کرد.

آموزش و پرورش استان اصفهان اعتماد به نفس برنامه های آموزشی دانش آموزان درمان کودکان مدرسه کاشان تشخیص
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر