ذیلایی مطرح کرد:

ایلنا: مدیر سازمان انتقال خون شهرستان کاشان گفت: به دلیل شیوع ویروس کرونا تعداد اهدا کنندگان خون بسیار کاهش پیدا کرده است.