• مهدی عزیزی

    ایلنا: تحلیل‌گران آمریکایی اعلام کردند انتخاب مجدد ترامپ و یا بایدن تاثیری در رفتار آنها علیه مردم ایران و به خصوص ادامه تحریم‌ها یا فشار حداکثری ندارد.