کد خبر: 994331 A

صادقی:

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: اجرای طرح ۳۰۷۰ رضایتمندی حداکثری بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی را به دنبال دارد.

«حسن صادقی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، افزایش سرعت و کیفیت، صرفه‌جویی در وقت و هزینه و سهولت دسترسی را از مهمترین مزایای توسعه سرویس‌های غیرحضوری عنوان کرد و گفت: خدمات غیرحضوری و توسعه این بخش از خدمات سازمان، رضایت خاطرجامعه تحت پوشش را به همراه خواهد داشت. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: غیرحضوری شدن ۳۰ خدمت توسط سازمان تامین اجتماعی، ۷۰ میلیون مراجعه را کاهش می‌دهد که بسیار مثمرثمر است. 

وی افزود: بایستی خدمات غیرحضوری با مزایای قابل توجهی همراه باشد تا مخاطبان سازمان بهره‌برداری از خدمات غیرحضوری را به مراجعه حضوری به واحدهای اجرایی ترجیح دهند. 

صادقی تصریح کرد: توسعه خدمات غیرحضوری از مهمترین اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر بوده است و مدیران و کارکنان این مجموعه، برای تحقق اهداف سازمان در این زمینه، تلاش مضاعفی داشته‌اند و از تمامی ظرفیت‌ها استفاده کرده‌اند. 

وی خاطرنشان کرد: با توجه به فضای امروز جامعه جهانی و بیماری منحوس کرونا و زمینه تغییر فرهنگ جامعه در سطوح مختلف، آنچه سازمان تامین اجتماعی انجام داده است، پیشگام در فرهنگ نوین است که نوعی مبارزه با اشاعه ویروس مضر کروناست. 

وی ادامه داد: اقدام سازمان تامین اجتماعی در اجرای طرح ۳۰۷۰ در ابعاد مختلف زندگی جامعه هدف به ویژه در سلامتی بیمه‌شدگان و پایداری صندوق تامین اجتماعی، بسیار اثرگذار و مفید خواهد بود.

حسن صادقی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری طرح ۳۰۷۰
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر