کد خبر: 991444 A

روز پنجشنبه (۱۵ آبان ماه) ۵۰ درصد از حقوق مردادماه کارگران نگهداری خطوط ابنیه فنی تراورس پرداخت شد.

کارگران نگهداری خطوط ابنیه فنی تراورس به خبرنگار ایلنا گفتند: نیمی از دستمزد مرداد ماه خود را روز پنجشنبه (۱۵ آبان) دریافت کردیم و از قرار معلوم طبق روال جاری باقیمانده ۵۰ درصد حقوق مرداد ماه کارگران تا حدود یک ماه آینده پرداخت می‌شود.

به گفته این کارگران، در حال حاضر آن‌ها جدا از ۵۰ درصد باقیمانده حقوق مرداد ماه، بابت حقوق مهر نیز از کارفرما طلبکارند. در عین حال پرداخت نشدن کامل حقوق در هر ماه به یک روال تبدیل شده است.

کارگران نگهداری خطوط ابنیه فنی تراورس با بیان اینکه پیمانکار منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق ندارد، گفتند از قرارمعلوم حقوق مرداد ماه کارگران برخی نواحی همانند نگهداری ناحیه شمال ۲ دیرتر از سایر نواحی پرداخت می‌شود.

کارگران در خاتمه خواستار آن شدند که با حذف شرکت‌های پیمانکاری، دوباره آن‌ها تحت قرارداد مستقیم و نظارت دولت کار کنند.

 

کارگران خطوط ابنیه فنی تراورس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر