کد خبر: 990881 A

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و دبیر کمیته‌های مدیریت عملکرد و سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم وزارت تعان، کار و رفاه اجتماعی گفت: ستاد این وزارتخانه در سال ۹۸ در بعد شاخص‌های عمومی با کسب ۸۲۲ امتیاز معادل ۸۲ درصد تحقق برنامه‌ها، در بعد شاخص‌های اختصاصی با کسب ۹۵۷ امتیاز معادل ۹۵.۷درصدتحقق برنامه‌ها و در مجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی با کسب ۱۷۷۹ امتیاز معادل ۸۹ درصد تحقق برنامه ها، در مقایسه با سال ۹۷ با حدود ۱۰ درصد رشد در «سطح خوب» ارزیابی شده و ۸ پله صعود کرده که بهبود عملکرد ستاد وزارتخانه عمدتاً به دلیل ۱۸.۵ درصد رشد در شاخص‌های عمومی و کسب سطح عالی در شاخص‌های اختصاصی است.

به گزارش ایلنا، رویا رفیعی با تشریح جزئیات نتایج ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ این وزارتخانه از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: در راستای استقرار و اجرای نظام مدیریت عملکرد و ماده ۳ آیین نامه اجرایی مواد ۸۱ و۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دستورالعمل‌های مرتبط در خصوص ارزیابی عملکرد سالانه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همانند سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده فوق، موظف است هرساله با مشارکت واحدهای ستادی و سازمان‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری عملکرد فعالیت‌ها و اقدامات خود را در ابعاد شاخص‌های عمومی و اختصاصی ارزیابی کرده و سپس از طریق سامانه ارزیابی عملکرد دولت به سازمان اداری و استخدامی کشور گزارش نماید.

رفیعی تصریح کرد: به منظور کسب نتایج مطلوب، نشست‌های تخصصی با هریک از معاونت ها، سازمان‌ها و دفاتر تخصصی وزارتخانه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شد که پس از بررسی‌های انجام شده نتایج مذکور از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در اختیار دستگاه‌ها و سازمان‌ها قرار گرفت.

رفیعی افزود: نتایج ارزیابی‌های انجام شده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور نشان می‌دهد در بعد شاخص‌های اختصاصی خوشبختانه همه معاونت‌ها و دفاتر تخصصی مشمول ارزیابی، در سطح عالی ارزیابی شده‌اند و در همین راستا معاونت امور تعاون با ۹۷.۶ درصد تحقق توانست رتبه نخست را در میان معاونت‌ها و دفاتر تخصصی این وزارتخانه کسب کند.

به گفته رفیعی همچنین دفتر امور بین الملل با ۲۳ درصد رشد در شاخص‌های اختصاصی دارای بهبود عملکرد بوده و از نظرمیزان تغییرات در رتبه اول قرار گرفته است. همچنین معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال با ارتقاء سطح، افزایش درصد تحقق برنامه‌ها و رشد قابل توجه شاخص‌های اختصاصی و عمومی مرتبط در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ نیز قابل تقدیر است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه هر چهار سازمان تابعه مشمول ارزیابی در سال ۹۸نسبت به سال ۹۷ بهبود عملکرد داشته و در مجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای رتبه اول و سطح خوب را در بین سازمان‌های تابعه مشمول ارزیابی کسب نموده‌اند.

رفیعی ادامه داد: جا دارد در اینجا از نقش بسیار چشمگیر سازمان تامین اجتماعی در ارتقاء درصد تحقق برنامه‌ها در سطح وزارتخانه با رشد ۳۱ درصدی نیز یاد کنم که از نظر میزان رشد در کل دستگاه رتبه نخست را دارد.

وزارت کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر