کد خبر: 983288 A

بخشنامه تنقیحی نحوه اجرای ماده (47) قانون تامین‌اجتماعی جایگزین 18 بخشنامه قبلی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، به منظور افزایش شفاف‌سازی مقررّات سازمانی، رعایت اصل قانون‌مداری، ایجاد وحدت‌رویه و بهبود مستمر امور در واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در حوزه بازرسی از کارگاه‌ها، بخشنامه تنقیحی موضوع اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی پس از جلسات متعدد و کارشناسی در شورای تنقیح بخشنامه‌ها سازمان با حضور شرکای اجتماعی و ذینفعان سازمان ازجمله اتاق ایران، اتاق تهران ، کانون عالی کارفرمایان نهایی گردید، از سوی مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان به واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور صادر و جایگزین 18 بخشنامه قبلی این موضوع شد.

این بخشنامه براساس مواد (2)، (28)، (30)، (31)، (38)، (39)، (40)، (41) و (47) قانون تامین‌اجتماعی و مصوبات شورای‌عالی تامین‌اجتماعی؛ قانون‌کار، قانون تجارت، قانون رفع موانع تولید، قانون مالیات‌های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور صادر شده است.

 

بخشنامه تنقیحی نحوه اجرای ماده (47) قانون تامین‌اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر