کد خبر: 979274 A

یادی از مناسبت روز جهانی کار شایسته در عصر کرونا؛

تاکنون بیش از ۸۵۰ هزار نفر بر اثر بیماری عالم گیر کرونا در جهان کشته شده‌اند و بیش از ۲۵ میلیون نفر به این ویروس عفونی آلوده شده‌اند. همچنین طبق آمارها، تاکنون ۴۰۰ میلیون نفر از کارگران جهان، شغل خود را در اثر یا در دروه کرونا از دست داده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ۷ اکتبر بنا به اعلام سازمان بین‌المللی کار و پذیرش اکثر کشورهای جهان، روز جهانی کار شایسته برای کارگران نامگذاری شده است. روز جهانی کار شایسته در حالی توسط کارگران جهان فرارسیده که جهان زیر شبح کرونا همچنان در حال تلاش برای نجات خود است. کارگران نیز در این میان از معیارهای کار شایسته روز به روز بیشتر دوره افتاده‌اند. 

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در گزارشی که به مناسبت روز جهانی کار شایسته منتشر کرده است،  می‌گوید: تاکنون بیش از ۸۵۰ هزار نفر بر اثر بیماری عالم گیر کرونا در جهان کشته شده‌اند و بیش از ۲۵ میلیون نفر به این ویروس عفونی آلوده شده‌اند. همچنین طبق آمارها، تاکنون ۴۰۰ میلیون نفر از کارگران جهان، شغل خود را در اثر یا در دروه کرونا از دست داده‌اند. علاوه بر این، صدها میلیون نفر از کارگران غیررسمی معیشت خود را از دست رفته می‌بینند. 

با این اوصاف و با وخامت اوضاع برای کارگران، این کنفدراسیون پیشنهاد می‌کند که لازم است همه کشورها قرارداد اجتماعی جدیدی را برای حفاظت و حمایت از نیروهای کار وضع و اجرا کنند تا تاب‌آوری و پایداری لازم را برای نیروهای کار در برابر تلاقی معضلات همه‌گیری، تغییرات اقلیمی و نابرابری فراهم کنند. 

امسال سیزدهمین روز جهانی کار شایسته در حالی برگزار می‌شود که همچنان میلیون‌ها نفر از مردم سراسر جهان از سال ۲۰۰۸ تاکنون، در مراسم این روز مشارکت می‌کنند. روز جهانی کار شایسته، روزی است برای بسیج و همبستگی در سراسر جهان. در این روز همه کارگران و اتحادیه‌های کارگری برای دفاع از کار شایسته دست به عمل و اقدام می‌زنند. کار شایسته باید در مرکز اقدامات دولت‌ها برای بازیابی رشد اقتصادی و ایجاد یک اقتصاد جهانی جدید باشد که مردم در اولویت آن هستند. 

اثرات منفی بیماری عالم گیر کرونا بر اشتغال، بیکاری و برابری جنسیتی در همه ابعاد فاجعه‌ بوده زیرا نظم جهان کنونی با مدل عمیقا معیوب جهانی شدن که نابرابری و ناامنی کارگران را افزایش داده، از هم گسیخته شده است. 

در چنین شرایطی یک قرارداد اجتماعی جدید، برای مشخص ساختن مسیر بازیابی از اثرات کرونا و نیز بنای یک اقتصاد بر اساس رونق و پایداری برای همگان، اهمیت مرکزی دارد. 

امسال در بسیاری نقاط جهان، گردهمایی حضوری مردم به مناسبت روز جهانی کار شایسته، به دلیل خطر انتشار ویروس کرونا ممکن نیست. با این حال از زمان هجوم ویروس کرونا، اتحادیه‌ها در سراسر جهان با استفاده از تکنولوژی، رویدادهای مجازی و ارتباطات فوری را برا برقرار و برپا کردند. این اقدامات، عنصری کلیدی در برگزاری روز جهانی کار شایسته در سال ۲۰۲۰ است. 

مهمترین مضمون مورد تاکید کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری برای این روز، ضرورت برقراری «یک قرارداد اجتماعی جدید برای بازیابی و تابآوری» است که در امتداد آن، اتحادیه‌ها و مابقی نهادهای کارگری، روز جهانی کار شایسته را حول این موضوعات و مطالبات خودشان بسیج می‌کنند.

کارگری کرونا امنیت شغلی معیشت کارگران روز جهانی کار شایسته کارگران جهان امنیت دستمزدی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر