کد خبر: 978709 A

شاکرمی:

با همکاری موسسات پژوهشی تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، تحقیقات در زمینه تعیین حداقل مزد بر اساس صنایع و مناطق آغاز شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاون روابط کار، حاتم شاکرمی (معاون روابط کار) با اعلام این خبر در مورد مزد منطقه‌ای در صنایع مختلف با حفظ حداقل‌های مصوب شورای عالی کار بر اساس مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون کار گفت: این ظرفیت وجود دارد که در قالب مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در صنایع و مناطق مختلف با رعایت حداقل‌های پیش‌بینی شده در قانون کار اقدام کنند.

وی با بیان اینکه ما نیز از این مذاکرات استقبال می‌کنیم، افزود: در دو مرحله قبل و بعد از انقلاب اسلامی تصمیماتی در مورد مزدهای متفاوت برای مناطق یا قراردادهای موقت و دائم گرفته شد. اما این تصمیمات به دلیل عدم بررسی تمامی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در نهایت موجب نارضایتی کارگران شد و به همین دلیل با تصمیم شورای عالی کار مجددا تصمیم به تعیین یک حداقل مزد ملی گرفته شد.

حاتم شاکرمی حداقل مزد مزد منطقه ای مزد اصناف مزد صنایع
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر