کد خبر: 977763 A

کردونی:

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، نتایج سنجش «وضعیت متقاضیان دریافت بیمه بیکاری» را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، «روزبه کردونی» گفت: آگاهی دقیق از وضعیت جامعه و انجام پژوهش‌های مبتنی بر نظرسنجی، حرکت به سمت هرگونه سیاستگذاری یا مداخله ای را با کاهش احتمالات قابل توجهی از شکست، اتلاف منابع یا حتی تحقق اهدافی ناخواسته و خلاف اهداف مدنظر مداخله کنندگان روبرو خواهد کرد.

وی ادامه داد: از همین رو، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در راستای اهداف مأموریتی خود، پژوهشی از نوع نظرسنجی را به منظور سنجش «وضعیت متقاضیان دریافت بیمه بیکاری» به انجام رسانده و بنا دارد تحلیل هایی را بر پایۀ این داده های دقیق در اختیار متخصصان و سیاستگذاران حوزه های مرتبط قرار دهد.

کردونی گفت: این سنجش، وضعیت حدود بیش از ۷۰۰ هزار متقاضی بیمه شده تامین اجتماعی را که مستحق دریافت این خدمت بوده‌اند را در دو گروه از جامعه هدف یعنی افرادی که پس از درخواست بیمه بیکاری دوباره مشغول به کار شده و افرادی که همچنان بیکار هستند، مورد ارزیابی قرار داده که نتایج بدست آمده برای آن‌دسته از افرادی است که همچنان پس از درخواست مقرری بیمه بیکاری، بیکار هستند؛ نکته جالب اینکه ۴۰.۴ درصد از پاسخگویان در این سنجش، زن و ۵۹.۶ درصد مرد بوده‌اند.

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی اظهار کرد:  ۲۱.۲ درصد از پاسخگویان مجرد، ۷۲.۴ درصد متأهل، ۱.۲ درصد همسرشان فوت شده است و ۵.۲ درصد نیز از همسران خود جدا شده اند.

وی با بیان اینکه  ۲۲.۶ درصد از پاسخگویان دارای «قرارداد دائم» و ۷۷.۴ درصد نوع قراردادشان «موقت» بوده‌اند، افزود: ۱۳.۶ درصد از پاسخگویان قبلا (پیش از این مورد) مقرری بیمه بیکاری دریافت کرده و ۸۶.۴ درصد آن‌ها قبلا مقرری بیمه بیکاری دریافت نکرده‌اند. همچنین ۷۶.۷ درصد از آنها اعلام کرده که خودشان و ۲۳.۳ درصد کارفرمایان درخواست بیمه بیکاری را ثبت کرده‌اند.

کردونی ادامه داد: براساس این نظرسنجی، ۷۷.۱ درصد پاسخ‌دهندگان در بخش «خدمات»، ۱.۴درصد در بخش «کشاورزی» و ۲۱.۵ درصد در بخش «صنعت» مشغول بکار بوده اند.

وی در مورد نوع قرارداد این افراد گفت: ۷۶ درصد به صورت تمام‌وقت و ۲۴درصد ساعتی بوده و ۵۸.۲ درصد آنها اعلام کرده که کارفرماهایشان نسخه ای از قرارداد را به آنها تحویل نداده‌اند.

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفت: ۶۱.۹ درصد پاسخگویان، «سرپرست خانوار» بوده‌ و این درحالی است که فقط ۲۷.۱ درصد پاسخگویان بیان کرده‌اند که فرد دیگری در خانواده آن‌ها «حقوق‌بگیر» است.

وی افزود: طبق این نظرسنجی ۵۸.۴ درصد پاسخگویانی که همچنان بیکار بوده، «مستاجر» و ۴۱.۶ درصد «مالک» هستند.

کردونی تصریح کرد: ۸۷.۹ درصد از پاسخگویان اظهار کرده‌اند که یارانه ۴۵ هزارتومانی را دریافت می‌کنند و ۵۴.۶ درصد نیز یارانه معیشت می‌گیرند.

وی اظهار کرد: نتایج تفصیلی این نظرسنجی بزودی در اختیار پژوهشگران و سیاستگذاران قرار می‌گیرد.

بیمه بیکاری موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر