کد خبر: 977452 A

بیشترین شکاف دستمزدی در طبقه کارگر ترکیه بین کارگران روزانه مرد و زن است، به طوری که کارگران روزانه مرد حدود ۸۶ درصد بیشتر از کارگران روزانه زن دستمزد می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نتایج جدیدترین مطالعات کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری مترقی ترکیه با عنوان «گزارشی درباره شکاف پرداختی» نشان می‌دهد که نابرابری و شکاف جنسیتی در پرداخت دستمزدهای کارگران در ترکیه به شکل شدیدی وجود دارد.

این گزارش براساس آمار و ارقامی است که درباره وضعیت معیشتی و درآمدی موسسه آمار ترکیه منتشر کرده است. طبق این گزارش درآمد سالانه مردان کارگر حدود ۳۲ درصد از زنان کارگر بیشتر است. به عبارت دیگر زنان یک سوم کمتر از مردان درآمد دارند.

این در حالی است که مردان خویش‌فرما حدود ۷۷ درصد بیش از زنان خویش‌فرما درآمد دارند. همچنین دستمزد روزانه مردان حدود ۸۶ درصد بیشتر از زنان است.

علاوه بر اینها در حالی که دستمزد کارگران مرد حدود ۲۱ درصد از زنان بیشتر است، کارفرمایان مرد نیز حدود ۲۱ درصد بیشتر از مردان درآمد دارند. این گزارش همچنین متذکر می‌شود که با وجود کاهش اختلاف دریافتی بین زنان و مردان، همچنان این تبعیض دستمزدی و درآمدی، یک مسئله مهم در مناسبات کار در این کشور است.

این گزارش همچنین نتیجه می‌گیرد که بیشترین شکاف دستمزدی در طبقه کارگر ترکیه بین کارگران روزانه مرد و زن است، به طوری که کارگران روزانه مرد حدود ۸۶ درصد بیشتر از زنان دستمزد می‌گیرند.

کارگری کارگران ترکیه کارگران خاورمیانه تبعیض جنسیتی شکاف دستمزدی درآمد سرانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر