کد خبر: 977403 A

فرماندار خرمشهر:

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر گفت: باید خدمات صندوق در بین روستاییان ترویج و اطلاع‌رسانی شود، تا نگرانی روستاییان نسبت به آینده کاهش یابد و از مهاجرت آنها به شهرها و ایجاد مشاغل کاذب و حاشیه‌نشینی جلوگیری شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر، محمد حیدری گفت: بیمه اجتماعی به دلایل گوناگونی بسیار حائز اهمیت است و امنیت روانی و اعتماد به نفس بیمه شده را تضمین و تأمین می‌کند.

او بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و نتایج حاصل از آن را یکی از دستاوردهای مهم دولت برشمرد و گفت: باید خدمات صندوق در بین روستاییان ترویج و اطلاع‌رسانی شود، تا به عنوان قشر مولد جامعه نگرانی آنها نسبت به آینده کاهش یابد و از مهاجرت آنها به شهرها و ایجاد مشاغل کاذب و حاشیه‌نشینی جلوگیری شود.

معاون استاندار خوزستان و فرماندار ویژه خرمشهر، امنیت غذایی کشور را در گرو تلاش و کوشش همه‌جانبه کشاورزان روستاییان و عشایر دانست و حمایت از این قشر را ضامن خودکفایی در حوزه غذایی کشور و عدم وابستگی به دیگر کشورها برشمرد.

او افزود: یکی از نتایج بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، تثبیت جمعیت روستایی و حفظ رسته‌های شغلی کشاورزی و دامپروری در روستا است. همچنین به وسیله این قشر انتقال فرهنگ، تجربیات و مهارتهای آنها به نسل جدید ارتقا پیدا می‌کند و همچنین جوانان و نسل جدید از پدران و نیاکان خود و کسانی که در رسته‌های شغلی و مهارت‌های سنتی فعال هستند بهره می‌گیرند.

بیمه اجتماعی بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر