کد خبر: 973968 A

وزارت کشور آیین‌نامه اجرایی نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک را به استناد بند (س) ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور، تدوین و جهت سیر مراحل تصمیم‌گیری به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش ایلنا به نقل از «پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، پیرو تصویب قانون مدیریت بحران کشور در سال ۱۳۹۸ و ابلاغ آن به وزارت کشور، سازمان مدیریت بحران موظف به تدوین اسناد، آیین نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مورد نیاز قانون مذکور شد.

در این راستا ریاست سازمان مدیریت بحران کشور، مدیریت تدوین کلیه لوایح، آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویب نامه‌های قاون مدیریت بحران کشور را با هماهنگی سازمان‌های اجرایی مربوطه به پژوهشکده سوانح طبیعی واگذار نمود.

پیرو این ابلاغیه، دبیرخانه تدوین لوایح، آیین‌نامهها و تصویبنامه‌های اجرایی قانون مدیریت بحران کشور در پژوهشکده سوانح طبیعی شکل گرفت و جهت تدوین هریک از اسناد مورد نیاز، اقدام به ایجاد کمیته‌های تخصصی کرد.

در مجموع ۲۰ کمیته تخصصی متشکل از اساتید و صاحبنظران به منظور تدوین برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مدیریت بحران کشور تشکیل شد.

در این بین، کمیته مواد خطرناک به منظور تدوین آییننامه تولید، حمل و مصرف مواد خطرناک، موضوع بند (س) ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور تشکیل شد و براساس برنامهریزی صورت گرفته، تدوین پیشنویس اولیه آیین نامه اجرایی نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک در زمستان سال گذشته به پایان رسید.

با ادامه یافتن سیر مراحل تدوین و اخذ نظر دستگاه‌های اجرایی مربوطه، در نهایت آیین‌نامه اجرایی نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک، نهایی و از سوی وزارت کشور به هیئت دولت ارسال شد.

آیین نامه اجرایی نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر