کد خبر: 971649 A

نتایج توافق بازنشستگان کشوری با دولت؛

فعالان صنفی بازنشستگان که در نشست روز گذشته با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری شرکت داشته‌اند؛ می‌گویند: همه بودجه لازم برای همسان‌سازی تامین شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آخرین جلسه بحث بر سر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، روز گذشته با حضور نمایندگان بازنشستگان برگزار شد. حاصل این جلسه، انتشار جدول همسان‌سازی است که نشان می‌دهد هر بازنشسته چقدر افزایش حقوق خواهد داشت.

20

نمایندگان بازنشستگان می‌گویند: بر اساس این جدول هیچ بازنشسته‌ای کمتر از نود درصد حقوق ناخالص مشمول کسور شاغل همتراز خود را دریافت نخواهد کرد؛ اعمال امتیازات این جدول شامل حال بازنشستگان سال ٩٩ و ١٤٠٠ هم خواهد شد؛ با اعمال امتیازات این جدول حقوق افراد مشمول گروه‌های شغلی ١ تا چهارده نسبت به حقوق شاغلین همتراز خود حقوق نزدیکتری را خواهند گرفت.

به گفته حاضران در جلسه، بودجه مورد نیاز برای طرح، کامل تامین شده و از این نظر، هیچ مشکلی نیست.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر