کد خبر: 970198 A

دبیرکل خانه کارگر با از نحوه اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی انتقاد کرد و نسبت به تخطی از اصول قانونی همسان‌سازی هشدار داد.

«علیرضا محجوب» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه همسان‌‌سازی به معنای بازگرداندن فاصله مستمری‌بگیر از  کف و سقف، در زمان برقراری مستمری است، گفت: «هرکس که از این چارچوب عدول کند، تخلف کرده است. متاسفانه این نحوه محاسبه همسان‌سازی نه بر مبنای این چارچوب که بر مبنای سوابق بیمه‌پردازی است. آنچه اجرا شده، برداشتی غلط از سنوات ۲ سال آخر بیمه‌پردازی افراد است؛ اما همسان‌سازی تک بعدی نیست و باید علاوه بر میانگین ۲ سال آخر بیمه‌پردازی، فاصله مستمریِ مستمری‌بگیر با کف و سقف حفظ شود؛ زمانی که قانونگذار می‌گوید حداکثر مستمری باید ۷ برابر حداقل مستمری باشد، باید فاصله میان مستمری‌بگیران در افزایش حقوق آنها از طریق همسان‌سازی، حفظ شود.» 

وی افزود: «زمانی که خلاف این قواعد عمل می‌کنیم یعنی چیزی را همسان با چیزی نکرده‌ایم. همسان به معنای این است که مستمری سال ۹۰ را که ۲ برابر از کف فاصله داشته است، در سال ۹۹ هم به همین میزان برسانیم. همسان‌سازی به معنای این نیست که عده‌ای را زیرفشار قرار دهیم و بگوییم که به نام سختی و زیان‌آور نمی‌توانید مانند فردی که با ۳۰ سال بیمه پردازی بازنشسته شده‌ است، پول دریافت کنید.» 

دبیرکل خانه کارگر، ادامه داد: «این خلاف قانون است. در قانون تامین اجتماعی دور نگه داشتن بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور از چارچوب ترسیم شده و بیان اینکه سنوات ارفاقی باید در محاسبه همسان‌سازی لحاظ شود، خلاف است. بنابراین هرکس که سنوات ارفاقی را پیش می‌کشد، خلاف می‌گوید و از قانون ناآگاه است.» 

دبیرکل خانه کارگر، با بیان اینکه اگر چنین مقدمه‌ای را مطرح می‌کنند خلاف است، گفت: «سنوات ارفاقی انحراف از موضوع است. مگر کارمند سازمان تامین اجتماعی به شخصی سنوات ارفاق می‌کند؟ از جیب چه کسی ارفاق کرده است؟ هرکس که پرداختی داشته امروز باید به درستی مشمول همسان‌سازی کامل شناخته شود. امروز کسانی که سقف‌بگیر هستند و همسان‌سازی در مورد آنها موضوعیت ندارد، مخالف اجرای همسان‌سازی برای بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور هستند.» 

محجوب افزود: «حتی ۱ ریال اضافه پرداخت در چارچوب قانون غلط است. بنابراین چیزی به نام سنوات ارفاقی وجود ندارد و هرچه هست، قانون است. اگر کسی از قانون تجاوز کرده است باید پاسخگوی تخلف خود در این زمینه باشد؛ اما بازنشسته‌‌ای که ۲۰ سال بیمه‌پردازی داشته است باید در چارچوب قانون و با رعایت کف و سقف و میانگین دو سال آخر بیمه‌پردازی مشمول شناخته شود.» 

دبیرکل خانه کارگر، تضریح کرد: «امروز عده‌ای  که باید مشمول همسان‌سازی شوند، مبلغ ناچیزی را به این عنوان دریافت کرده‌اند و عده‌ای هم که نباید مشمول می‌شدند، مبالغ بالایی را از این بابت دریافت کرده‌اند که این عدول از مفهوم قانونی همسان‌سازی است که مجلس بر آن تاکید کرده بود.» 

سازمان تامین اجتماعی علیرضا محجوب همسان سازی سنوات ارفاقی دبیر‌کل خانه کارگر نحوه محاسبه همسان سازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر