کد خبر: 970025 A

فعال بازنشستگان تشریح کرد؛

یک فعال بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام کرد که ابهام عبارت "قوانین مربوطه" با ذکر (افزایش تا درصدی از حقوق شاغلین بعد از تأثیر متناسب سازی) که در بند "ب" ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، مورد اشاره قرار گرفته، به علت خارج شدن برخی گروهها از دستور بازنشستگی ، فاقد اشکال نیست.

به گزارش ایلنا، «شاهین نامداری» پیرامون جلسه‌ای که میان وی و تعدادی از روسای کانون‌‌های بازنشستگی با معاون مدیرکل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برگزار شد، در فضای مجازی اطلاع رسانی کرد. 

این فعال بازنشستگان تامین اجتماعی در این مورد، نوشت: پیرامون کلیت و ایرادات وارده بر متناسب‌سازی، به خصوص ایراد وارده بر لفظ "قوانین مربوطه" در بند "ب" ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، که به نوعی موجد فرمول‌های نامتعارف و ابهاماتی در فرآیند رسیدگی دیوان است، گفتگوهایی به عمل آمد. طبق نظر معاون محترم مدیرکل هیئت عمومی، ابهام عبارت "قوانین مربوطه" با ذکر (افزایش تا درصدی از حقوق شاغلین بعد از تأثیر متناسب‌سازی) همانند متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری، قابل رفع است. اما به نظر ما، این روش نیز به علت خارج شدن برخی گروه‌ها از دستور بازنشستگی، فاقد اشکال نیست و اساساً از موضوعاتی است که ورود کانون عالی به بحث و تجدیدنظر مجری طرح را جهت استفسار از مراد قانون‌گذار در بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه می‌طلبد. تقاضای ما مبنی بر تجمیع دادخواست‌هایی که دارای منشأ و مبنای واحد هستند، در یک دادرسی واحد، و رسیدگی خارج از نوبت شکایات، یکی دیگر از موضوعات مورد بحث بود که مقدمات آن انجام شد. علی‌ایحال جهت تقویت این خواسته؛ ضروری است شاکیان محترم نسبت به ارسال دادخواست‌های خود تسریع نمایند. 

مستمری بگیران همسان سازی بند "ب" ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه شاهین نامداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر