کد خبر: 967452 A

۳۹۳ کارگر معدن در اوکراین، شکلی خاص از اعتراض متحد را شکل دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق گزارش ریاست اتحادیه مستقل کارگری معدنچیان اوکراین (NPGU)، معدنچیان چند معدن مختلف شیوه جدیدی برای ابراز اعتراض خود ابداع کردند تا نسبت به شرایط کاری خود اعتراض کنند. در این شکل از اعتراض که متشکل از کارگران معادن مختلف است، کارگران خواستار افزایش دستمزد خود به شکل هماهنگ شدند.

 کارگران معادن به طور متحد و هماهنگ در ساعت ۷ عصر دست از کار کشیدند چون مدیریت معادن اجازه تغییر شیفت را به کارگران نداد. این کارگران می‌گویند آنها از همکاران خود حمایت خواهند کرد و به هیمن دلیل در مقابل ساختمان مدیریت معدن دست به تجمع و تحصن زدند و دست از کار کشیدند.

همچنین کارگران به سرویس کارگری دولت که برای مذاکره با معدنچیان و بررسی مسئله وارد شده بود، اسناد و مدارک تخلفات شغلی کارفرما و همچنین وضعیت نامناسب ایمنی فردی و محیطی و نقض قواعد ایمنی را نشان دادند. این اعتراض که ابتدا در یک معدن آهن شروع شد، در ادامه به همکاری و پیوند یافتن با سایر معدنچیان منتهی شد.

مطالبات اصلی این معدنچیان از این قرار است: افزایش دستمزد، بهبود شرایط کاری و توقف تخلفات کارفرمایان در زمینه نقض ایمنی محیطی، تغییر مدیریتی که این وضعیت وخیم را آفریده است و در نهایت بهبود شرایط مستمری و بازنشستگی کارگران به دلیل سختی این شغل.

کارگری معدنچیان اوکراین اتحادیه های کارگری همبستگی کارگران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر