کد خبر: 966893 A

موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا بررسی کرد؛

گزارش هشتاد و دوم موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، به عنوان «منابع درآمدی و پس‌انداز خانوارهای بازنشسته و شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری» منتشر شد.

به گزارش ایلنا، موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا با هدف شناسایی منابع درآمدی و میزان پس‌انداز خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و مقایسۀ آن با خانوارهای شاغل انجام شده است. سوالات اساسی گزارش حاضر عبارت‌اند از:

یک- آیا بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری به‌جز حقوق و مزایای بازنشستگی، منابع درآمدی دیگری دارند؟

دو- خانوارهای بازنشسته و شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری به ترتیب چه میزان از درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395 استفاده شده که ابزاری جامع در راستای پاسخگویی به سوالات فوق به‌شمار می‌رود. این ماتریس در واقع نوعی نظام حسابداری جامع است که در آن، روابط متقابل بین آمارهای اقتصادی و اجتماعی (آمارهای مردمی مانند گروه‌های مختلف نیروی کار و خانوارها) با در نظرداشتن رفاه مادی و اجتماعی به‌طور هم‌زمان در یک دوره مشخص (معمولاً یک‌ساله) در نظر گرفته می‌شود و بر مبنای اجزای حساب تولید، سرشماری نفوس و مسکن، آمار و ارقام هزینه و درآمد خانوارها و حساب‌های نیروی کار محاسبه و تنظیم می‌گردد. به این ترتیب، ماتریس حسابداری اجتماعی «تصویری کلی» از روابط میان متغیرهای اقتصادی و اجتماعی است که روابط متقابل بخش‌ها و فعالیت‌ها را در قالب اعداد، ترسیم می‌کند. از کاربردهای مهم این ماتریس، «رصد و شناسایی» آثار و تبعات تغییر در یک حساب بر سایر حساب‌ها است.

در این چارچوب، در راستای پاسخگویی به سوالات اصلی با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395، گزارش حاضر در سه بخش کلی تنظیم شده است. منابع درآمدی بازنشستگان در بخش اول تشریح می‌شود. در بخش دوم به شناسایی میزان پس‌انداز بازنشستگان و مقایسه با خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری پرداخته خواهد شد. بخش آخر نیز به خلاصه مطالب و مشاهدات کلی اختصاص یافته است.

این گزارش به همت نیلوفر جهانفر از گروه مطالعاتی اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری اقتصادی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا جمع‌آوری شده است.

موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا منابع درآمدی و پس‌انداز خانوارهای بازنشسته و شاغل تحت پوشش صندوق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر