کد خبر: 963333 A

انتخابات هیات مدیره و بازرسان کانون انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان فارس ۱۵ شهریور ماه سالجاری برگزار شد.

به گزارش ایلنا، انتخابات هیات مدیره و بازرسان کانون انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان فارس ۱۵ شهریور ماه سالجاری برگزار شد.

براساس این گزارش؛ فرآیند برگزاری آگهی انتخابات هیات مدیره و بازرسان کانون پس از درج در روزنامه خبر و در مهلت قانونی، کاندیدای هیات مدیره و بازرسان درخواست خود را جهت هیات مدیره و بازرسان به دفتر کانون اعلام کردند.

در این انتخابات، کاندیداهای هیات مدیره ۱۰ نفر و بازرسان ۴ نفر که شرایط آنها طبق ماده ۳۵ اساسنامه بند ۱۴ سه سال سابقه عضویت در انجمن صنفی مربوطه است، مورد تایید رئیس هیات مدیره قرار گرفتند.

 این انتخابات با حضور ۳۸ نفر از روسای انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی دارای اعتبار و با حضور مدیرکل تشکل‌های کارگری، کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یوسفی و رییس اداره نظارت فرهادپور و پورسعید ریاست تشکل‌های کارگری کارفرمائی استان فارس و نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی در مجتمع ساماندهی کارگران برگزار شد.  

در ابتدای برگزاری این انتخابات گزارشی از  عملکرد هیات مدیره توسط فرشیدیان، رئیس هیئت مدیره کانون ارائه شد.

در این انتخابات، سیدمحمد فرشیدیان، امین‌اله قهرمانی، سیدرضا حسینی ایلانی، حسن اسمعیلی و علیرضا عباسی  به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و سیدامیدفرشیدیان و حبیب‌اله عفت‌کار به عنوان‌ بازرس انتخاب شدند.

کانون انجمن‌های صنفی کارگران واستادکاران ساختمانی استان فارس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر