کد خبر: 961011 A

سایت بیدبرگ که در زمینه روابط کار و تامین اجتماعی مشاوره می‌دهد، نحوه محاسبه متوسط مزد یا حقوق روزانه متقاضیان بیمه بیکاری را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، سایت مشاوره روابط کار بیدبرگ در پاسخ به این پرسش که توجه به اینکه در محاسبه مقرری بیمه بیکاری کارگر  بیمه شده، متوسط مزد یا حقوق روزانه ملاک عمل قرار میگیرد، نحوه محاسبه  متوسط مزد یا حقوق روزانه چگونه است، توضیحات زیر را منتشر کرد: 

متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین 90 روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار در نود روز قبل از شروع بیکاری.

 در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت میکنند آخرین مزد عبارتست از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین 90 روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر نود، درصورتی که بیمه شده کارمزد ظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده کرده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه مظور خواهد شد.

جزئیات رشد دستمزد به شرح زیر است:

 • افزایش حداقل مزد 26 درصد
 • حداقل دستمزد کارگر عادی: 637,090 ریال
 • حق مسکن:   3,000,000 ریال (در صورت تصویب هیات وزیران) (هنوز این مبلغ تصویب نشده است و مبنای پرداخت تا زمان تصویب و ابلاغ مبلغ 100 هزار تومان می باشد)
 • خوار و بار: 4,000,000 ریال
   
 • جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه (با احتساب حق مسکن 300 هزار تومان) در ماه های 31 روزه: 26,749,790 ریال
 • حق بیمه سهم کارگر به میزان 7% : 1,872,485 ریال
 • حق بیمه سهم کارفرما به میزان 23% : 6,152,452 ریال
 • جمع کل حق بیمه : 8,024,937 ریال
 • جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه (با احتساب حق مسکن 300 هزار تومان) در ماه های 30 روزه: 26,112,700 ریال
 • حق بیمه سهم کارگر به میزان 7% : 1,827,889 ریال
 • حق بیمه سهم کارفرما به میزان 23% : 6,005,921 ریال
 • جمع کل حق بیمه : 7,833,810 ریال
 • پایه سنوات 1,000,000ریال
 • به سایر سطوح 15 درصد به اضافه روزانه 30,338 ریال

جدول حداقل حقوق و دستمزد سال 99 برای ماه 31 روزه و 30 روزه به شرح زیر می باشد:

جدول حداقل حقوق

جدول حقوق 99

بخشنامه حقوق وزارت کار

بیمه بیکاری محاسبه متوسط مزد یا حقوق روزانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر